Przydział lokali komunalnych z tytułu bezdomności oraz trudnych warunków

 • 4 stycznia 2012

Tytuł procedury:
Przydział lokali komunalnych z tytułu bezdomności oraz trudnych warunków 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i  o  zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016r. poz. 1610);
 2. Uchwała Nr IV/43/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kobyłka (dziennik Urz. Woj. Maz. Nr 83 pozycja 2658 z dnia 21 maja 2011r.).

Miejsce załatwienia sprawy: 
Wydział Infrastruktury, 
ul. Wołomińska 3, 
I piętro, pokój 4,
Tel. 22  786 45 46.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego:
  Przed złożeniem wniosku należy dokonać potwierdzenia na wniosku:
  a) przez Urząd Stanu Cywilnego Urzędu Miasta Kobyłka , ul. Wołomińska 1 (parter), danych dotyczących zameldowania os. zamieszkałych w lokalu, 
  b) przez Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta Kobyłka  ,  ul. Wołomińska 1 (II piętro pok. 30), danych dotyczących  nie posiadania tytułu  prawnego do innego lokalu mieszkalnego, komunalnego, prywatnego, spółdzielczego lokatorskiego, spółdzielczego własnościowego i budynku mieszkalnego,
 2. Oświadczenie  o  wykazaniu  wszystkich   dochodów  osób  ubiegających  się o  przydział mieszkania komunalnego, 
 3. Oświadczenie   o   braku   tytułu   prawnego   do   innego   lokalu   mieszkalnego,   domu jednorodzinnego lub działki budowlanej w innej miejscowości poza Kobyłka, 
 4. Inne   dokumenty   mogące   mieć   znaczenie   podczas   rozpatrywania   wniosku  np. orzeczenie o  niepełnosprawności itp.

Załączniki:

 1. Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego: (druk do pobrania)

Termin załatwienia sprawy:
Wnioski     złożone   są   rozpatrywane   na   bieżąco   przez   Społeczną   Komisję   Mieszkaniową z udziałem Burmistrza Miasta Kobyłka. Zgodnie z KPA

Sposób załatwienia sprawy: 
odpowiedz pisemna

Opłata:
Nie dotyczy

Tryb odwoławczy: 
nie dotyczy

Osoba prowadząca sprawę:
Iwona Całka – Główny specjalista w Wydziale Infrastruktury, telefon 22  786 45 46

Osoba odpowiedzialna:
Elżbieta Szymanowska – Kierownik Wydziału infrastruktury, telefon 22  786 45 22

Tagi (kategorie): 
Załącznik: 
ZałącznikWielkość
PDF icon druk_wniosku_o_lokal.pdf85.16 KB