Punkt konsultacyjny programu Czyste Powietrze w Kobyłce

  • 4 września 2019

W Kobyłce będzie punkt konsultacyjny programu Czyste Powietrze – zostanie utworzony dzięki porozumieniu, które w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska podpisał dzisiaj (4 września) Zastępca Burmistrza Grzegorz Świętorecki.

Podpisane porozumienie umożliwi złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze bezpośrednio w Urzędzie Miasta. W punkcie konsultacyjnym urzędnicy pomogą przygotować wniosek. To umożliwi łatwiejsze ubieganie się o dofinansowanie np. na termomodernizację budynków mieszkalnych oraz wymianę źródeł ciepła na paliwo stałe na bardziej nowoczesne źródła ciepła, spełniające najwyższe normy. Porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska zawarte zostało na lata 2019-2027.

Czyste Powietrze to rządowy program, którego celem jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji, powstających na skutek ogrzewania domów (z wykorzystaniem przestarzałych źródeł ciepła oraz niskiej jakości paliwa) do atmosfery. Działania dofinansowywane w ramach programu nie tylko pomagają chronić środowisko, ale dodatkowo wspierają, dzięki oszczędnościom finansowym, domowe budżety. Każdy właściciel nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny może uzyskać dotację między innymi na:

·         wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,

·         docieplenie przegród budynku,

·         wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

·         instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),

·         montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Więcej informacji: http://wfosigw.pl/czyste-powietrze/

Portal beneficjenta programu: https://portal.wfosigw.pl/strona-glowna-programu

Jednocześnie przypominamy, że Mieszkańcy Miasta Kobyłka mogą uzyskać z budżetu Miasta dofinansowanie w formie dotacji na szereg inwestycji związanych z ochroną środowiska tj. na:

·         termomodernizację budynków mieszkalnych;

·         modernizację systemu ogrzewania budynku mieszkalnego obejmującej wymianę starego kotła opalanych węglem i zastąpienie go nowym kondensacyjnym kotłem   gazowym wraz z wykonaniem przyłącza gazowego;

·         wykonanie instalacji do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych (OZE: kolektory słoneczne; ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła powietrzne i pompy ciepła gruntowe).

Aby uzyskać dotację trzeba:

·         mieć uregulowany stan prawny nieruchomości;

·         w przypadku współwłasności zgodę wszystkich współwłaścicieli,

·         wykazać efekt ekologiczny jaki zostanie osiągnięty w wyniku realizacji planowanej inwestycji - tj. zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zmniejszenie zapotrzebowania na energię ( pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych).

Ważne: Istnieje możliwość łączenia dotacji.

O dotację z budżetu Miasta Kobyłka na termomodernizację budynku mieszkalnego i modernizację jego systemu ogrzewania może ubiegać się właściciel nieruchomości, który uzyskał dofinansowanie także z innych zewnętrznych źródeł (np.: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie np. w ramach Programu Czyste Powietrze) pod warunkiem, że łączna suma uzyskanych dotacji nie przekroczy:

·         100% kosztów kwalifikowanych, jeśli kwota średniego miesięcznego dochodu w roku poprzedzającym zawarcie umowy na 1 osobę nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym;

·         80% kosztów kwalifikowanych, jeśli kwota średniego miesięcznego dochodu na 1 osobę przekracza wartości określone w pkt 1.

Szczegółowe zasady udzielania dotacji z budżetu Miasta znajdują się na stronie https://www.kobylka.pl/eko   w zakładce dotacje celowe.