Rail Baltica

 1. Dwa plany miejscowe
 2. Spotkanie informacyjne
 3. Modernizacja linii kolejowych
 4. Modernizacja kolei w "Kobylka.pl"
 5. Zawiadomienie od Urzędu Marszałkowskiego
 6. Zawiadomienie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
 7. Decyzja Ministra Środowiska
 8. Zawiadomienie Starostwa Powiatowego w Wołominie
 9. Zawiadomienie GDOŚ z 19 maja
 10. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 maja 2014 r.
 11. Zawiadomienie GDOŚ z 26 maja
 12. Zawiadomienie Urzędu Marszałkowskiego z dnia 25 czerwca 2014 r.
 13. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 lipca 2014 r.
 14. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 07.07.2014 r.
 15. Zawiadomienie GDOŚ z 21 lipca 2014 r.
 16. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 sierpnia 2014 r.
 17. Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
 18. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 22 września 2014 r.
 19. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 21 listopada 2014 r.
 20. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 grudnia 2014 r.
 21. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 stycznia 2015 r.
 22. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 lutego 2015 r.
 23. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 17 marca 2015 r.
 24. Informacja o wszczęciu postępowania.
 25. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 marca 2015 r.
 26. Informacja o wszczęciu postępowania z dnia 07.04.2015 r.
 27. Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 13.04.2015 r.
 28. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 08.05.2015 r.
 29. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 czerwca 2015 r.
 30. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 czerwca 2015 r.
 31. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 30 lipca 2015r.
 32. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 10 września 2015r.
 33. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 września 2015 r.
 34. Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 września 2015r.
 35. Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 14.01.16r.
 36. Pismo Przewodniczącego Sejmku Województwa Mazowieckiego z dnia 14.06.16.
 37. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 7.03.2019