Redukcyjny odstrzał dzików na terenie Miasta Kobyłka

  • 28 kwietnia 2017

Starostwo Powiatowe w Wołominie w porozumieniu z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego wydało zezwolenie na odstrzał redukcyjny 16 dzików z terenu Miasta Kobyłka. Konieczność przeprowadzenia odstrzału wynika z zagrożenia dla funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej i obiektów produkcyjnych  wywołanego  przez bytujące w okolicy dziki.

Przebywanie dzikiej zwierzyny na naszych terenach spowodowane jest między innymi modernizacją trasy kolejowej PKP, budową trasy S-8, czy też zabudową terenów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr. 634; które to działania zamknęły naturalne szlaki migracyjne dzików. Pomimo przeprowadzenia działań odstraszających (wielokrotne opryski preparatami odstraszającymi dziki), zwierzyna powraca na tereny zurbanizowane Miasta Kobyłka. Odstrzał zostanie przeprowadzony na obszarze nieużytków przy ul. Kosynierów, na terenach leśnych  w obrębie ulic Osiedlowa, Ceglana, Majdańska, Orląt Lwowskich i Husarii; na terenie danych zakładów PIMB „ BUDOR” przy ul. Napoleona 2 oraz  na terenach nieużytków na osiedlach Mareta, Zalasek, Piotrówek i Nadarzyn.  Wykonawcą zadania w porozumieniu z lekarzem weterynarii jest Koło Łowieckie Artemida z Kobyłki.