Rejestr Danych Kontaktowych

  • 28 lipca 2020

Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło usługę Rejestr Danych Kontaktowych (RDK) - to baza, dzięki której każdy może mieć pewność, że administracja publiczna ma dostęp do aktualnych danych kontaktowych. Dane kontaktowe przekazane do RDK w każdej chwili można zmienić albo usunąć. Samodzielnie decyduje się o tym, czy chce się udostępnić numer telefonu komórkowego czy adres e-mail (lub oba).

Po co administracji dane kontaktowe? Pozwalają na szybki i skuteczny kontakt, by powiadomić o:

  • dokumentach gotowych do odbioru, 
  • rozpatrzeniu złożonych wniosków, 
  • potrzebie uzupełnienia dokumentów lub informacji w Twoich sprawach, prowadzonych w urzędach.

RDK nie jest używane do rozsyłania informacji marketingowych ani reklam, ale wyłącznie do informowania o sprawach bezpośrednio dotyczących użytkownika. Dostęp do danych ma tylko administracja publiczna i podmioty realizujące zadania publiczne. 

Co zrobić, by dołączyć do Rejestru Danych Kontaktowych?

Przekazanie danych do rejestru jest dobrowolne. Sami decydujemy, które dane podajemy i jak długo będą one przechowywane w rejestrze. Do skorzystania z RDK potrzebny jest profil zaufany lub e-dowód - można też swoje dane aktualizować w urzędzie.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Cyfryzacji: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-rejestru-danych-kontaktowych-rdk