Ścieżka rowerowa na ul. Serwituckiej

  • 21 czerwca 2018

19.06.2018 r. Miasto Kobyłka zawarło umowę na budowę chodnika z dopuszczonym ruchem rowerowym w ul. ul. Serwituckiej na odc. Zagańczyka-Moniuszki oraz w ul. Serwituckiej na odc. Szymanowskiego-Napoleona wraz z budową kanalizacji deszczowej i wykonaniem nakładki asfaltowej.

Jest to kolejna inwestycja realizowana w ramach projektu „Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF” współfinasowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Do końca września powstanie 1,09 km nowej drogi rowerowej. Łączny koszt wykonania inwestycji to : 3 499 201,88 zł.

Wykonawcą jest firma Królik Włodzimierz KROL Zakład Robót Drogowych i Inżynieryjno-Instalacyjnych z Wołomina.

 

Data wydarzenia: 
czwartek, 21 Czerwiec, 2018 - 15:30