Spotkanie dotyczące projektów dofinansowanych ze środków unijnych

  • 7 maja 2019

Wiceburmistrz Kobyłki, Grzegorz Świętorecki uczestniczył dzisiaj w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, dotyczącym omówienia realizacji projektów dofinansowanych w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (obejmujących przejście na gospodarkę niskoemisyjną, redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza i budowę parkingów „Parkuj i Jedź”).

Podczas spotkania przedstawiono bieżący stan projektów i dalszą wizję ich realizacji. Kobyłka realizuje w tej chwili cztery inwestycje: na budowę dwóch parkingów oraz dwa projekty partnerskie na budowę zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych.

1. Projekt pn. „Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka Ossów"

Miasto jest obecnie na końcowym etapie uzyskiwania wszystkich koniecznych pozwoleń. W najbliższym czasie planuje się ogłoszenie przetargu na realizację. Wszystkich potencjalnych wykonawców zapraszamy do obserwowania naszej strony internetowej.

2. Projekt pn. „Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka"

W kwietniu 2019 ogłoszony został przetarg w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”. Zostanie on rozstrzygnięty do końca II kwartału 2019 roku.

3. Projekt pn. „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF”.

Dotąd nie było możliwe rozstrzygnięcie ogłoszonych postępowań w trybie „Zaprojektuj i wybuduj” (miasto otrzymywało zbyt wysokie, jak na swoje możliwości oferty), postanowiono więc zmienić formułę realizacji projektu. Ścieżki zostaną zaprojektowane, miasto uzyska wszelkie konieczne pozwolenia i dokumenty, a potem ogłosi przetarg na samą budowę ścieżek.

4. Projekt pn. „Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF”
 
Z końcem 2018 roku została zakończona realizacja projektu. Obecnie miasto przygotowuje wspólne, jednolite dla ZIT WOF (WOF - Warszawski Obszar Funkcjonalny) oznakowanie ścieżek rowerowych.
 
O wszelkich aktualizacjach będziemy Państwa informować.