Spotkanie dotyczące projektu budowy ścieżek w Kobyłce

  • 8 maja 2019

Grzegorz Świętorecki, wiceburmistrz Kobyłki uczestniczył dzisiaj (8 maja 2019) w spotkaniu partnerów projektu, dotyczącego budowy sieci ścieżek rowerowych.

Kobyłka jest jednym z partnerów projektu pn. „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin : Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF”. Spotkanie służyło omówieniu strategii i kierunku dalszego postępowania tak, aby inwestycja mogła zostać zrealizowana jak najszybciej i jak najbardziej efektywnie. Dotychczas na terenie naszego miasta nie było możliwe rozstrzygnięcie ogłoszonych postępowań w trybie „Zaprojektuj i wybuduj” - miasto otrzymywało zbyt wysokie, jak na swoje możliwości oferty. Postanowiono więc zmienić formułę realizacji projektu. Zdecydowano, że ścieżki zostaną zaprojektowane, a miasto uzyska wszelkie konieczne pozwolenia i dokument. Następnie zostanie ogłoszony przetarg na samą budowę ścieżek. Całokształt tych działań nie opóźni przewidzianego terminu realizacji inwestycji.

Więcej informacji na temat projektów dofinansowanych w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych