Spotkanie informacyjne

W środę 25 marca odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędu Miasta i Rady Miejskiej z mieszkańcami dzielnic Kobylak, Turów i Nadarzyn. Mieszkańcy bardzo licznie odpowiedzieli na zaproszenie burmistrza, w spotkaniu uczestniczyło ponad 200 osób. Niebawem w dzielnicach rozpoczną się prace związane z budową kanalizacji. Ten temat szczególnie interesował obecnych.

Była też mowa o planach zagospodarowania przestrzennego, a także o bezpłatnym internecie. Od 7 kwietnia bowiem w tej części miasta będzie można korzystać z internetu radiowego.

Mieszkańcy zgłaszali najpilniejsze potrzeby inwestycyjne, pytali o plany Kolei Mazowieckich co do przebudowy przejazdów kolejowych, o etap prac nad przebudową drogi 634 oraz ewentualną budowę obiektu wielkopowierzchniowego w sąsiedztwie. Burmistrz Robert Roguski i zastępca burmistrza Mariusz Stefaniak przekazali swoją wiedzę na ten temat oraz przybliżyli mieszkańcom,   w jakim wymiarze Gmina uczestniczy w rozmowach o przebudowie trasy kolejowej, czy budowie  drogi 634.