Spotkanie trójstronne w sprawie przejazdów bezkolizyjnych w Kobyłce

  • 2 lipca 2019

Budowa przejazdów bezkolizyjnych w Kobyłce - wiaduktu i tunelu kolejowego była przedmiotem spotkania, jakie odbyło się dziś (2 lipca) w Urzędzie Miasta. Burmistrz Edyta Zbieć i wiceburmistrz Grzegorz Świętorecki przekazali przedstawicielom PKP PLK S.A. informacje na temat bieżącego stanu uzgodnień dotyczących zarządzania infrastrukturą drogową, która powstanie w wyniku planowanej inwestycji.

W rozmowach z PKP PLK S.A. wzięli udział także przedstawiciele Starostwa Powiatowego – naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Rafał Urbaniak i zastępca naczelnika Jarosław Godlewski. Ze Starostwem Miasto Kobyłka w drodze porozumienia ustaliło zarządzanie ciągiem dróg. Było to niezbędne do podjęcia rozmów z inwestorem – zanim kolej przystąpi do budowy, musi zostać określone, kto w przyszłości będzie utrzymywał daną drogę. W związku z tym, że Kobyłka i Starostwo osiągnęło już w tej kwestii pełną zgodność, można było przedstawić wynik ustaleń i przystąpić do dalszego etapu działań. Następnym krokiem będzie podpisanie z PKP PLK SA porozumienia, w którym zostaną określone role każdego z trzech podmiotów, będącymi stronami inwestycji, w zarządzaniu powstałą infrastrukturą drogową. Na spotkaniu PKP PLK S.A. reprezentowali dyrektor projektu Elżbieta Bąk, Patryk Kubara i Szymon Młodawski.

Burmistrz Edyta Zbieć i wiceburmistrz Grzegorz Świętorecki przedstawili również plany budowy parkingów przy stacjach PKP, opowiedzieli o koncepcji i bieżących działaniach w tym zakresie. Rozmawiano również o ścieżkach rowerowych.

Będziemy informować Państwa na bieżąco o wszystkich następnych działaniach, związanych z budową wiaduktu i tunelu kolejowego w Kobyłce.