Strategia Miasta Kobyłka

W dniu 27 czerwca 2016 roku uchwałą nr XXII/210/16 Rada Miasta Kobyłka, została przyjęta aktualizacja Strategii Miasta Kobyłka do roku 2030. Zapraszamy do zapoznania się z tym dokumentem.