Świadczenie "Dobry Start" (300+)

  • 29 czerwca 2020

Przypominamy, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia " Dobry Start" będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2020r. do 30 listopada 2020r., a w przypadku wniosków składanych elektronicznie od 1 lipca 2020 r. do 30 listopada 2020 r. 

Wnioski o powyższe świadczenie można złożyć również w formie elektronicznej (internetowo poprzez bankowość elektroniczną, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS).

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.