Świąteczny konkurs na ozdobę choinkową - WYNIKI

  • 18 grudnia 2019

Zapraszamy mieszkanców do wzięcia udziału w świątecznym konkursie na ozdobę choinkową organizowanym przez Miasto Kobyłka.

Cel konkursu

Aktywizacja mieszkańców do czynnego włączenia się w kreowanie pozytywnego wizerunku Miasta oraz promowanie utalentowanych plastycznie mieszkańców.

Warunki uczestnictwa

Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. W konkursie mogą brać udział mieszkańcy Miasta Kobyłka w dowolnym wieku. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę. Praca zgłoszona do konkursu musi być własnego autorstwa.

Temat prac: świąteczna ozdoba choinkowa.

Ozdoby świąteczne wykonane własnoręcznie, techniką dowolną przy użyciu różnych materiałów plastycznych, ale i nie tylko, w formie umożliwiającej zawieszenie jej na choince.

Miejsce i termin składania prac konkursowych

Prace konkursowe należy składać w Urzędzie Miasta Kobyłka, w Wydziale Promocji i Informacji ul. Wołomińska 1, w pokoju nr 20. Termin składania prac upływa w dniu 16.12.2019 r. o godz. 19.00. Prace złożone po wyznaczonym terminie nie będą podlegały ocenie. Każda praca powinna być dostarczona w opakowaniu, opisana imieniem i nazwiskiem autora, jego adresem zamieszkania, numerem telefonu, adresem e-mail. W przypadku osoby niepełnoletniej numerem telefonu i adresem e-mail opiekuna prawnego wraz z podpisaną zgodą (załącznik  nr 1).

Nagrody

Nagrody w konkursie funduje Urząd Miasta Kobyłka. Organizator przyzna nagrody rzeczowe za pierwsze 3 miejsca w 2 kategoriach: dziecko i dorosły.

I miejsce – bon o wartości 150zł

II miejsce – bon o wartości 100zł

III miejsce – bon o wartości 50zł

Bony upominkowe SMYK / EMPIK.

Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom konkursu w dniu 20.12.2019 r. podczas trwania Wigilii Miejskiej pod Miejskim Ośrodkiem Kultury w Kobyłce.

Prosimy zapoznać się z regulaminem konkursu, w którym podane są wszystkie wymogi odnośnie wykonania i przekazania pracy.

W imieniu Organizatora wszelkich informacji w sprawie konkursu udziela Pani Klaudia Jaworska, tel: 22-760-70-79, e-mail: klaudia.jaworska@kobylka.pl.