Tablica ogłoszeń

 • 8 marca 2017
 • Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (tutaj)
 • Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora (tutaj)
 • Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości (tutaj)
 • Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości (tutaj)
 • Obwieszczenie Sądu Rejonowego (tutaj)
 • Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym: Urząd Miasta Kobyłka zawiadamia, że KOMITET PAMIĘCI ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO będzie organizatorem VIII OBCHODÓW NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI "ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH" W KOBYŁCE 1 marca 2020 r. w godzinach 13-15.30. Miejscem zgromadzenia będzie Pl. 15 - Sierpnia w Kobyłce. Przewidywana liczba uczestników to ok. 200 osób.
 • Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 grudnia 2019 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (tutaj)
 • Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości ul. Poniatowskiego (tutaj)
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji dotyczącej budowy drogi gminnej - ul. Rataja na odcinku od ul. Poniatowskiego do ulicy Husarii w Kobyłce (tutaj)
 • Obwieszczenie o terminie odpisu i oszacowania nieruchomości - Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym w Wołominie - ul.Krótka (tutaj)
 • Obwieszczenie o terminie odpisu i oszacowania nieruchomości - Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym w Wołominie - ul.Nadarzyńska (tutaj)
 • Obwieszczenie o terminie odpisu i oszacowania nieruchomości - Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym w Wołominie - ul.Nadarzyńska (tutaj)
 • Obwieszczenie o terminie odpisu i oszacowania nieruchomości - Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym w Wołominie - ul.Oleńki (tutaj)
 • Obwieszczenie o terminie odpisu i oszacowania nieruchomości - Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym w Wołominie - ul.Nadarzyńska (tutaj)
 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie 20.12.2019 (tutaj)
 • Obwieszczenie Wody Polskie 06.12.2019 (tutaj)
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (tutaj)
 • Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (tutaj)
 • Obwieszczenie Starosty Wołominskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dot. budowy drogi gminnej (tutaj)
 • Zawiadomienie Starosty Wołomińskiego o prowadzonym postępowaniu administracyjny, mającym na cel ustalenie odszkodowania za działkę ewidencyjną 53/1, obręb 0046,46 miasto Kobyłka (tutaj)
 • Obwieszczenie o licytacji nieruchomości ul. Łokietka 5 (tutaj)
 • Obwieszczenie o licytacji nieruchomości ul. Łokietka 11 (tutaj)
 • Obwieszczenie o licytacji nieruchomości Jadów (tutaj)
 • Obwieszczenie o licytacji nieruchomości Kobyłka (tutaj)
 • Obwieszczenie o licytacji nieruchomości ul. Wrzosowa (tutaj)
 • Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości 15.11.2019 (tutaj)
 • Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Wołominie 18.10.2019 (tutaj)
 • Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Koszalinie 18.10.2019 (tutaj)
 • Obwieszczenie o terminie oględzin (tutaj)
 • Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości 15.10.2019 (tutaj)
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i określenia wartości rynkowej nieruchomości (tutaj)
 • Obwieszczenie Wody Polskie 12.09.2019 (tutaj)
 • Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Wołominie 16.09.2019 (tutaj)
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania (tutaj)
 • Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (tutaj)
 • Ogłoszenie Sąd Rejonowy w Łomży 19.08.2019 (tutaj)
 • Ogłoszenie - Sąd Rejonowy w Wołominie 28.07.2019 (tutaj)
 • Ogłoszenie - Sąd Rejonowy w Wołominie 30.07.2019 (tutaj)
 • Ogłoszenie Sąd Rejonowy w Wołominie 02.09.2019 (tutaj)
 • Ogłoszenie - Komornik Sądowy 08.08.2019 (tutaj)
 • Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji (tutaj)
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego (tutaj)
 • Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu „Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Kobyłka do 2034 roku” (tutaj)
 • Obwieszczenie o Decyzji Burmistrza Wołomina o ustaleniu lokalizacji inwestycji (tutaj)
 • Informacja o wszczęciu zawiadomienia wodnoprawnego (tutaj)
 • Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (tutaj)
 • Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie (tutaj)
 • Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego (tutaj)
 • Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego (tutaj)
 • Obwieszczenie o terminie oględzin wraz z opisem i oszacowaniem lokalu mieszkalnego (tutaj)
 • Obwieszczednie o przekazaniu do WSA skargi (tutaj)
 • Ogłoszenie dot. postępowania o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości (tutaj)
 • Ogłoszenie dot. ustanowienia kuratora (tutaj)
 • Ogłoszenie dot. ustanowienia kuratora (tutaj)
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego (tutaj)
 • Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego dot. ograniczenia oddziaływania akustycznego na środowisko drogi ekspresowej S8 (tutaj)
 • Obwieszczenie o licytacji nieruchomości (tutaj)
 • Obwieszczenie o terminie opisu oszacowania ułamkowej części nieruchomości ul. Nadarzyn  (tutaj)
 • Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania ułamkowej części nieruchomości ul. Nadarzyn  29 (tutaj)
 • Zawiadomienie Państwowego Godspodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o wszczęciu postępowania (tutaj)
 • Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości, położonej w Kobyłce przy ul. Reymonta 15 (tutaj)
 • Obwieszczenie o decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego o nałożeniu na Generalnego Dyektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie obowiązek ograniczenia akustycznego oddziaływania na środkowisko drogi ekspresowej S8 (tutaj)
 • Obwieszczenie dot. licytacji nieruchomości (tutaj
 • Obwieszczenie dot. drugiej licytacji nieruchomości (tutaj)
 • Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł - w 2018 roku (tutaj)
 • Zarzadzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku (tutaj)
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego dot. budowy ul. Kordeckiego (tutaj)
 • Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego dot. rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 634 (tutaj)
 • Ogłoszenie dot. postępowania o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie (tutaj)
 • Ogłoszenie o ustanowieniu radcy prawnego (tutaj)
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego dot. Rozbudowy dróg powiatowych (tutaj)
 • Obwieszczenie o licytacji nieruchomości (tutaj)
 • Obwieszczenie dot. lokalizacji inwestycji (tutaj)
 • Ogłoszenie dot. postępowania o stwierdzenie nabycia nieruchomości (tutaj)
 • Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania lokalu mieszkalnego (tutaj)
 • Obwieszczenie dot. oględzin nieruchomości (tutaj)
 • Obwieszczenie dot. licytacji nieruchomości (tutaj)
 • Obwieszczenie dot. licytacji nieruchomości (tutaj)
 • Obwieszczenie dot. licytacji nieruchomości (tutaj)
 • Obwieszczenie Starosty Powiatu Wołomińskiego dot. budowy ul. Kordeckiego (tutaj)
 • Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (tutaj)
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (tutaj)
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (tutaj)
 • Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości (tutaj)
 • Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym: Urząd Miasta Kobyłka zawiadamia, że KOMITET PAMIĘCI ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO będzie organizatorem VII OBCHODÓW NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI "ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH" W KOBYŁCE 03.03.2019 r. w godzinach 13-15.30. Miejscem zgromadzenia będzie Pl. 15 - Sierpnia w Kobyłce. Przewidywana liczba uczestników to ok 100 osób.
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu postępowania dot. rozbudowy dróg powiatowych (tutaj)
 • Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (tutaj)
 • Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Warszawy Praga-Północ (tutaj)
 • Obwieszczenie komornika sądowego (tutaj)
 • Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości (tutaj)
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego (tutaj)
 • Obwieszczenie o licytacji nieruchomości (tutaj)
 • Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości (tutaj)
 • Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora (tutaj)
 • Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora (tutaj)
 • Ogłoszenie w sprawie o zapłatę (tutaj)
 • Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego dot. Rozbudowy drogi nr 634 (tutaj)
 • Ogłoszenie w sprawie o ustalenie podlegania ubezpieczeniom społecznym (tutaj)
 • Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym:
  Urząd Miasta Kobyłka zawiadamia, że KWW Kariny Jaźwińskiej będzie organizatorem pikniku wyborczego w Kobyłce dnia 13.10.2018 r. w godzinach 13.00-17.00. Miejscem zgromadzenia będzie parking od strony wejścia na halę przy ZSP nr 2 w Kobyłce. Przewidywana liczba uczestników to ok 50-100 osób.
 • Zawiadomienie: o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie pólnocnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-8 (tutaj)
 • Ogłoszenie: o ustanowienie kuratora (tutaj)
 • Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym:
  Urząd Miasta Kobyłka zawiadamia, że KWW Konrada Kostrzewy będzie organizatorem pikniku wyborczego w Kobyłce dnia 14.10.2018 r. w godzinach 9.00-17.00. Miejscem zgromadzenia będzie Pl. 15 - Sierpnia w Kobyłce. Przewidywana liczba uczestników to ok 180 osób.
 • Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości położonej w Kobyłce przy ul. Zegrzyńskiej 5/2 (tutaj)
 • Obwieszczenie: o pierwszej licytacji nieruchomości położonej w Kobyłce przy ul. Brzozowej 33 (tutaj)
 • Obwieszczenie: o pierwszej licytacji wieczystego użytkowania nieruchmości (tutaj)
 • Obwieszczenie: o terminie opisu i oszacowania nieruchomości (tutaj)
 • Obwieszczenie: o terminie opisu i oszacowania nieruchomości  położonej przy ul. Bohaterów Ossowa 19a (tutaj)
 • Komunikat: do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019 (tutaj)
 • Obwieszczenie: o zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tutaj)
 • Obwieszczenie: o terminie opisu i oszacowania ułamkowej częsci nieruchomości (tutaj)
 • Obwieszczenie komornika: (tutaj)
 • Obwieszczenie: Marszałka Województwa Mazowieckiego (tutaj)
 • Ogłoszenie: Sądu Rejonowego w Pruszkowie, III Wydział Rodzinny i Nieletnich o ustanowieniu kuratora (tutaj)
 • Ogłoszenie: Starosty Wołomińskiego o uruchomieniu systemu wczesnego ostrzegania w 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego ( tutaj )
 • Obwieszczenie: Starosty Wołomińskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na ul. Nałkowskiego w Kobyłce oraz Wołominie (tutaj)
 • Obwieszczenie: o drugiej licytacji nieruchomości nr KWWA1W/00002416/5 (tutaj)
 • Obwieszczenie: o drugiej licytacji nieruchomości nr KWWA1W/00101645/3 (tutaj)
 • Obwieszczenie: Wojewoda Mazowiecki odmawia udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634" (tutaj)
 • Obwieszczenie: Starosta Wołomiński zawiadamia o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Kobyłka postepowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi gminnej ul. Granicznej na odcinku od ul. Pieniażka do ul. Norweskiej oraz budowa drogi gminnej ul.Żółtowskiego w Kobyłce. (tutaj)
 • Decyzja stwierdzająca nabycie gruntu (tutaj)
 • Obwieszczenie: o terminie oględzin wraz z opisem i oszacowaniem nieruchomości (tutaj)
 • Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju (tutaj)
 • Obwieszczenie: o drugiej licytacji nieruchomości położonej w Kobyłce przy ul. Zegrzyńskiej 5/2 (tutaj)
 • Obwieszczenie: Starosta Wołomiński zawiadamia o wszczęciu na wniosek Burmistrza Wołomina postepowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa ul. Nałkowskiego w Kobyłce oraz Wołominie wraz z budową skrzyżowań ul. Nałkowskiego z ul. Kozią oraz Ossowską w Wołominie" (tutaj)
 • Zarządzenie: Burmistrza Miasta Kobyłka w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoł Publicznych nr 2 w Kobyłce (tutaj)
 • Zarządzenie: Burmistrza Miasta Kobyłka w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora ​Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 3 im. Karola Wojtyły w Kobyłce (tutaj)
 • Ogłoszenie: o postępowaniu w sprawie nabycia nieruchmości przez zasiedzenie działki nr 36, obręb 0019 (tutaj)
 • Zawiadomienie: o braku zakończenia postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z 2.12.2011 (tutaj)
 • Obwieszczenie: o pierwszej licytacji nieruchomości położonej przy ul. Poniatowskiego 86 (tutaj)
 • Obwieszczenie: ​o pierwszej licytacji nieruchomości położonej przy ul. Zegrzyńskiej 5/2 (tutaj)
 • Obwieszczenie: ​o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałow oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji (tutaj)
 • ​Ogłoszenia:​ Sąd Rejonowy w Wołominie w sprawie o sygn. I Ns 149/17 z dnia 7.02.2018r, w sprawie zasiedzenia nieruchomości (tutaj).
 • Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchmości położonej przy ul. Podleśnej 78A/2 (tutaj)
 • Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchmości położonej przy ul. Krechowieckiej 43a (tutaj)
 • Obwieszczenie:
  Starosta Wołomiński, Wołomin, 07.02.2018r, sygnatura nr WOŚ.6540.13.2017.MG, w sprawie "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich obiektów budowlanych dla potrzeb zadania "Budowa skrzyżowań dwupoziomowych w Kobyłce Ossów, Kobyłce, Jasienicy Mazowieckiej, Łochowie i Toporze realizowanych w ramach projektu "Prace na linii E75 na odcinku Sadowne - Czyżew wraz z robotami na odcinku Warszawa-Rembertów-Sadowne". Część I: Zaprojektowanie i wykonanie skrzyżowań dwupoziomowych w Kobyłce Ossów, Kobyłce i Jasienicy Mazowieckiej." (tutaj)
 • Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym:
  Urząd Miasta Kobyłka zawiadamia, że KOMITET PAMIĘCI ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO będzie organizatorem VI OBCHODÓW NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI  "ŻOŁNIERZY  WYKLĘTYCH" W KOBYŁCE 04.03.2018 r. w godzinach 13-15.00. Miejscem zgromadzenia będzie Pl. 15 - Sierpnia w Kobyłce. Przewidywana liczba uczestników to ok 150 osób.
 • Zawiadomienie:
  Wojewoda Mazowiecki, Warszawa, 30.01.2018r, sygnatura WI-II.7820.2.8.2017.AC, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 (ull. Nadarzyńska w mieście Kobyłka). (tutaj)
 • Ogłoszenie:
  Sąd Rejonowy, Sąd Rodzinny w Legionowie, z dnia 26.01.2018r, sygnatura akt III RC 303/17, w sprawie ustanowienia kuratora. (tutaj)
 • Zawiadomienie:
  Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, z dnia 18.01.2018r, Sygnatura DOOŚ-DŚI.4200.29.2016.AŁ.32, w sprawie przedsięwzięcia polegającego na "budowie północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-8 w kierunku Białegostoku na odcinku od projektowanej Wschodniej Obwodnicy Warszawy (droga S-17) do obwodnicy Radzymina." (tutaj)
 • Ogłoszenie:
 • Sąd Rejonowy III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Koszalinie, z dnia 16.01.2018r, Sygnatura akt III RC 881/17/Sł, w sprawie o podwyższenie alimentów. (tutaj)
 • Ogłoszenie:
  Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborz w Warszawie I wydział Cywilny, z dnia 15.01.2018r, Sygnatura akt I C 1899/17, w sprawie ustanowienia kuratora. (tutaj)
 • Obwieszczenie:
  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, z dnia 16.01.2018 roku, WOOŚ-II.4260.186.2017.AG.9 w sprawie zadań: 1. "Budowa ul. Kordeckiego w Kobyłce na odcinku od skrzyżowania z ul. Przyjacielską do skrzyżowania z ul. Wygonową wraz z budową skrzyżowania", 2. "Budowa ul. Kordeckiego w Kobyłce na odcinku od skrzyżowania z ul. Wygonową do skrzyżowania z ul. Kazimierza wielkiego." (tutaj)
 • Ogłoszenie:
  Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotów w Warszawie V Wydział Rodzinny i Nieletnich, z dnia 15.01.2018r., Sygnatura akt V Nsm 1387/17, w sprawie postepowania o pozbawieniu władzy rodzicielskiej (tutaj)
 • Ogłoszenie:
  Sąd Rejonowy w Wołominie I Wydział Cywilny, ogłoszenie w sprawie postępowania o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie właśności nieruchomości położonej w miejscowości Kobyłka, stanowiącej działkę gruntu o numerze 226/1 (tutaj)
 • Obwieszczenie:
  Starosta Wołomiński, 29 grudnia 2017r, wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji na wykonanie nowych wlotów W1 i W2 do rowu komunalnego D (tutaj)
 • Obwieszczenie:
  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (tutaj)
 • Obwieszczenie:
  Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW WA1W/00031159/7 (tutaj)
 • Obwieszczenie:
  Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW WA1W/00017305/2 (tutaj)
 • Ogłoszenie:
  Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Południe, VII wydziału Cywilnego pod sygnaturą VII Ns 234/17 z dnia 22.11.2017r. (tutaj)
 • Obwieszczenie:
  Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 12 września 2017 roku dla Burmistrza Wołomina zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "zadanie nr 1 pn.: "Budowa ul. Zielonej w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 do skrzyżowania z ul. Legionów oraz rozbudowa ul. Legionów w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Zieloną do skrzyżowania z ul. Wołomińską wraz z budową skrzyżowania", oraz "zadanie nr 2 pn.: "Budowa ul. Zielonej w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Kruczą oraz budowa ul. Granicznej w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kruczą do skrzyżowania z ul. Cichą i ul. Marszałkowską wraz z budową skrzyżowania"." (tutaj)
 • Obwieszczenie:
  Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Burmistrza Wołomina, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Tomasza Kowieszko, złożony w dniu 27 lipca 2017 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.43.2017 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: zadanie nr 1 pn.: „Budowa ul. Zielonej w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 do skrzyżowania z ul. Legionów oraz rozbudowa ul. Legionów w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Zieloną do skrzyżowania z ul. Wołomińską wraz z budową skrzyżowania” oraz zadanie nr 2 pn.: „Budowa ul. Zielonej w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Kruczą oraz budowa ul. Granicznej w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kruczą do skrzyżowania z ul. Cichą i ul. Marszałkowską wraz z budową skrzyżowania”. (tutaj)
 • Ogłoszenie:
  Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Wołominie o sygn. akt I Ns 481/15 z dnia 5 lipca 2017 roku w sprawie postępowania o uznanie za zmarłego Zdzisława Tadeusza Dziewulskiego (tutaj).
 • Obwieszczenie:
  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 4 lipca 2017 roku w sprawie postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka" (tutaj).
 • Obwieszczenie:
  Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołominie z dnia 29 czerwca 2017 roku o terminie opisu i oszacowania nieruchomości położonej w Kobyłce przy ul. Parkowej 2C (tutaj).
 • Ogłoszenie:
  Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Pólnoc w Warszawie z dnia 27 czerwca 2017 roku o sygnaturze akt V RC 936/16 (tutaj).
 • Ogłoszenie:
  Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Pólnoc w Warszawie z dnia 26 czerwca 2017 roku o sygnaturze akt III C 858/17 (tutaj).
 • Ogłoszenie:
  Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 24 maja 2017 roku o sygnaturze akt III Nsm 624/16 (tutaj).
 • Ogłoszenie:
  Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Południe, VII wydziału Cywilnego pod sygnaturą VII Ns 234/17 w sprawie postępowania z wniosku Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty pieniężnej (tutaj).
 • Obwieszczenie:
  Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego dotyczące inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowa drogi powiatowej ulicy Dworkowej od dz. nr ew. 75/1 obręb 0009 Kobyłka do skrzyżowania ulic Mareckiej i Szerokiej (wraz ze skrzyżowaniem)”. (tutaj)
 • Ogłoszenie:
  Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Wołominie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygn. I Ns 1349/16 o podział majątku dorobkowego z dnia 7.04.2017 roku (tutaj).
 • Obwieszczenie:
  Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego dotyczące inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowie ulicy Nadarzyn w Kobylce, polegającej na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego na odcinku od początku terenu zabudowanego na wysokości lasu do ul. Sikorskiego” (tutaj).
 • Obwieszczenie:
  Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołominie dotyczące pierwszej licytacji nieruchomości nr KW WA1W/0000/2416/5 (tutaj).
 • Ogłoszenie:
  Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Wołominie dotyczące ustanowienia kuratora w sprawie o alimenty, sygn. akt III RC 508/16 (tutaj).
 • Zawiadomienie:
  Zawiadomienie Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miasta Kobyłka z dnia 4 kwietnia 2017 r., dotyczące spisu inwentaryzacyjnego mienia Skarbu Państwa przeznaczonego do komunalizacji (tutaj).
 • Obwieszczenie:
  Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Zarządu Powiatu Wołomińskiego , reprezentowanego przez pełnomocnika P. Piotra Szydłowskiego, złożony w dniu 2 grudnia 2016 r., zmieniony pismem złożonym w dniu 8 lutego 2017r. oraz pismem złożonym w dniu 6 marca 2017r. postepowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.49.2016 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Rozbudowa drogi powiatowej ulicy Dworskiej od dz. nr ew. 75/1 obręb 0009 Kobyłka do skrzyżowania ulic Mareckiej i Szerokiej (wraz ze skrzyżowaniem)" (tutaj).
 • Obwieszczenie:
  Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego w sprawie wszczęcia na wniosek Burmistrza Miasta Kobyłka złożony w dniu 19 stycznia 2017 r., zmieniony pismem złożonym w dniu 20 marca 2017 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.4.2017 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Rozbudowie ulicy Nadarzyn w Kobylce, polegającej na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego na odcinku od początku terenu zabudowanego na wysokości lasu do ul. Sikorskiego" (tutaj).
 • Ogłoszenie:
  Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 13.03.2017 r. w sprawie postępowania o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Kobyłce przy ul. Krechowieckiej, stanowiącej działki o numerze ewidencyjnym 190/2, 191, 192, z obrębu 0028, 28 o łącznej powierzchni 0,1023 ha, dla której prowadzony jest zbiór dokumentów numer 3471 (tutaj).
 • Obwieszczenie:
  Obwieszczenia z dnia 10.03.2017 o terminie opisu i oszacowania nieruchomości wieczystego użytkowania (tutaj).
 • Ogłoszenie:
  Ogłoszenie z dnia 14.03.2017 o wyniku rokowań na sprzedaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącą działkę ewidencyjną nr 168/4 (tutaj).
 • Ogłoszenie:
  Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Wołominie z dn. 7.03.2017 dotyczące ustanowienia kuratora do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Wołominie Grzegorza Samsela w sprawie powództwa Moniki Samsel (tutaj).
 • Ogłoszenie:
  Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Wołominie w sprawie ustanowienia pracownika Sądu Rejonowego w Wołominie, kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Roberta Piechockiego (tutaj).
 • Ogłoszenie:
  Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Wołominie w sprawie postępowania z wniosku Gminy Kobyłki o zasiedzenie nieruchomości położonych w Kobyłce (tutaj).
 • Ogłoszenie:
  Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Wołominie w sprawie postępowania o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Kobyłce przy ul. Lipowej, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 464 (tutaj).
 • Obwieszczenie:
  Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołominie z dn. 13.02.2017 dotyczące drugiegio terminu licytacji nieruchomości gruntowej w Kobyłce przy ul. Leśnej 2A (tutaj).
 • Zarządzenie:
  Informujemy, że Starosta Wołomiński rozpoczął procedurę powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wołominie. Zgłoszeń mogą dokonywać działające na terenie powiatu wołomińskiego organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego. Treść ogłoszenia: Zarządzenie Nr 120.60.2017 Starosty Wołomińskiego z dnia 7 kwietnia 2017r.
Kategorie: 
Załącznik: 
ZałącznikWielkość
PDF icon obwieszczenie_13_02_17.pdf111.46 KB
PDF icon ogloszenie_dzialka_464.pdf43.59 KB
PDF icon ogloszenie_07_03_17.pdf60.39 KB
PDF icon ogloszenie_9_03_17.pdf37.45 KB
PDF icon ogloszenie_10_03_17.pdf39.46 KB
PDF icon ogloszenie_14_03_17.pdf36.92 KB
PDF icon obwieszczenie_10_03_17.pdf71.01 KB
PDF icon ogloszenie2_14_03_17.pdf36.6 KB
PDF icon obwieszczenie_starosty_wolominskiego_23_03_2017.pdf332.26 KB
PDF icon obwieszczenie_30_03_2017.pdf355.83 KB
PDF icon zawiadomienie_4_04_2017.pdf26.79 KB
PDF icon zarzadzenie_nr_120.60.2017.pdf787.5 KB
PDF icon ogloszenie_10_05_17.pdf43.9 KB
PDF icon obwieszczenie_10_05_17_1.pdf113.82 KB
PDF icon obwieszczenia_11_05_2017.pdf142.89 KB
PDF icon ogloszenie_7_04_2017.pdf34.86 KB
PDF icon ogloszenie_6_06_2017.pdf319.75 KB
PDF icon ogloszenie_08_06_2017.pdf50.26 KB
PDF icon ogloszenie_40720171.pdf53.56 KB
PDF icon ogloszenie_40720172.pdf36.74 KB
PDF icon obwieszczenie_04.07.2017.pdf78.05 KB
PDF icon obwieszczenie_29.06.2017.pdf67.89 KB
PDF icon ogloszenie_05.07.2017.pdf37.42 KB
PDF icon obwieszczenie_27.02.2018.pdf828.41 KB
PDF icon 20180419103413940.pdf368.11 KB
PDF icon samsung001.pdf722.59 KB
PDF icon 20180523134901869.pdf321.65 KB
PDF icon 20180706121700915.pdf360.6 KB
PDF icon ogloszenie.pdf803.21 KB
PDF icon zawiadomienie.pdf901.43 KB
PDF icon ogloszeenie.pdf840.24 KB
PDF icon zawiadomienie.pdf969.7 KB
PDF icon ogloszenie1.pdf606.09 KB
PDF icon ogloszenie1.pdf1.2 MB
PDF icon ogloszenie2.pdf1.08 MB
PDF icon 20181207131738495.pdf711.25 KB
PDF icon obwieszczenie_2.pdf756.12 KB
PDF icon ogloszenie.pdf713.45 KB
PDF icon zawiadomienie.pdf804 KB
PDF icon 20190117104929727.pdf525.44 KB
PDF icon komornik_obwieszczenie.pdf739.96 KB
PDF icon 20190131122814519.pdf672.6 KB
PDF icon samsung.pdf2.13 MB
PDF icon informacja_pgw.pdf696.59 KB
PDF icon obwieszczenie_starostwo_.pdf2.33 MB
PDF icon obwieszczenie.pdf1.11 MB
PDF icon obwieszczenie_15.pdf1.17 MB
PDF icon obwieszczenie_13.pdf1.19 MB
PDF icon obwieszczenie_14.pdf853.71 KB
PDF icon obwieszczenie1.pdf741.17 KB
PDF icon ogloszenie2.pdf574.69 KB
PDF icon obwieszczenie_wgp.pdf697.82 KB
PDF icon obwieszczenie_komornik.pdf1000.38 KB
PDF icon obwieszczenie_bip_28.03.pdf1.84 MB
PDF icon 1.pdf839.63 KB
PDF icon 2.pdf784.98 KB
PDF icon zawiadomienie1.pdf1.15 MB
PDF icon samsung000.pdf2.1 MB
PDF icon samsung004.pdf1.05 MB
PDF icon samsung005.pdf1.69 MB
PDF icon licytacja_4.06.pdf1.41 MB
PDF icon obwieszczenie_04.06.pdf851.17 KB
PDF icon zawiadomienie_05.06.pdf858.78 KB
PDF icon samsung015.pdf539.35 KB
PDF icon samsung014.pdf930.95 KB
PDF icon samsung013.pdf548.85 KB
PDF icon samsung14.pdf930.95 KB
PDF icon oszacowanie.pdf938.28 KB
PDF icon skarga.pdf724.51 KB
PDF icon informacja_o_wszczeciu_postepowania_administracyjnego_o_wydaniu_pozwolenia_wodnoprawnego.pdf575.99 KB
PDF icon zawiadomienie_29.06.pdf914.65 KB
PDF icon zawiadomienie_gdos.pdf491.33 KB
PDF icon informacja-1.pdf334.3 KB
PDF icon obwieszczenie_17_.pdf839.7 KB
PDF icon ogloszenie_o_wylozeniu_do_publicznego_wgladu.pdf354.14 KB
PDF icon obwieszczenie_starosty_wolominskiego.pdf95.75 KB
PDF icon obwieszczenie_wojewody_mazowieckiego_o_wydaniu_decyzji.pdf4.19 MB
PDF icon ogloszenie_-_komornik_sadowy_08.08.2019.pdf873.07 KB
PDF icon ogloszenie_-_sad_rejonowy_w_wolominie_28.07.2019.pdf532.25 KB
PDF icon ogloszenie_-_sad_rejonowy_w_wolominie_30.07.2019.pdf436.02 KB
PDF icon ogloszenie_sad_rejonowy_w_lomzy_19.08.2019.pdf759.56 KB
PDF icon ogloszenie_sad_rejonowy_w_wolominie_02.09.2019.pdf520.5 KB
PDF icon informacja_wody_polskie_1.pdf710.8 KB
PDF icon obwieszczenie_wojewoda_mazowiecki_1.pdf958.65 KB
PDF icon sad_rejonowy_ogloszenie.pdf749.26 KB
PDF icon wody_polskie_obwieszczenie.pdf754.33 KB
PDF icon zawiadomienie_1.pdf1.04 MB
PDF icon zawiadomienie_26.09.pdf1.04 MB
PDF icon obwieszczenie_15.10_1.pdf1.22 MB
PDF icon obwieszczenie_21_1.pdf885.1 KB
PDF icon ogloszenie_18.10.19.pdf689.53 KB
PDF icon ogloszenie_18.10.192.pdf503 KB
PDF icon obwieszczenie_15.11.19.pdf1020.21 KB
PDF icon obwieszczenie_lokietka_5.pdf1.13 MB
PDF icon obwieszczenie_lokietka_11.pdf1.15 MB
PDF icon obwieszczenie_3_jadow.pdf1.09 MB
PDF icon obwieszczenie_4_kobylka.pdf1.12 MB
PDF icon obwieszczenie_5_wrzosowa.pdf1.12 MB
PDF icon zawiadomenie.pdf1020.59 KB
PDF icon obwieszczenie_21.pdf1.88 MB
PDF icon informacja_wody_polskie.pdf609.87 KB
PDF icon obwieszczenie_17.12.pdf2.15 MB
PDF icon samsung006.pdf750.65 KB
PDF icon obwieszczenie_1.pdf18.83 MB
PDF icon samsung014.pdf810.02 KB
PDF icon samsung015.pdf729.54 KB
PDF icon samsung018.pdf813.19 KB
PDF icon samsung020.pdf801.39 KB
PDF icon samsung021.pdf1.61 MB
PDF icon obwieszczenie_20_grudnia.pdf1.89 MB
PDF icon obwieszczenie.pdf958.85 KB
PDF icon obwieszczenie_wojewody.pdf213.32 KB
PDF icon ogloszenie_kurator_30.01.2020.pdf481.87 KB
PDF icon obwieszczenie_o_terminie_opisu_i_oszacowania_nieruchomosci_30.01.2020_termocycle.pdf604.13 KB
PDF icon obwieszczenie_o_terminie_opisu_i_oszacowania_nieruchomosci_30.01.2020_budrem.pdf609.95 KB
PDF icon obwieszczenie_sadu_rejonowego_30.1.2020.pdf609.31 KB
PDF icon informacja_wody_polskie_2_1.pdf679.77 KB