Tablica ogłoszeń

 • 8 marca 2017
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu postępowania dot. rozbudowy dróg powiatowych (tutaj)
 • Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (tutaj)
 • Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Warszawy Praga-Północ (tutaj)
 • Obwieszczenie komornika sądowego (tutaj)
 • Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości (tutaj)
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego (tutaj)
 • Obwieszczenie o licytacji nieruchomości (tutaj)
 • Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości (tutaj)
 • Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora (tutaj)
 • Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora (tutaj)
 • Ogłoszenie w sprawie o zapłatę (tutaj)
 • Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego dot. Rozbudowy drogi nr 634 (tutaj)
 • Ogłoszenie w sprawie o ustalenie podlegania ubezpieczeniom społecznym (tutaj)
 • Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym:
  Urząd Miasta Kobyłka zawiadamia, że KWW Kariny Jaźwińskiej będzie organizatorem pikniku wyborczego w Kobyłce dnia 13.10.2018 r. w godzinach 13.00-17.00. Miejscem zgromadzenia będzie parking od strony wejścia na halę przy ZSP nr 2 w Kobyłce. Przewidywana liczba uczestników to ok 50-100 osób.
 • Zawiadomienie: o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie pólnocnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-8 (tutaj)
 • Ogłoszenie: o ustanowienie kuratora (tutaj)
 • Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym:
  Urząd Miasta Kobyłka zawiadamia, że KWW Konrada Kostrzewy będzie organizatorem pikniku wyborczego w Kobyłce dnia 14.10.2018 r. w godzinach 9.00-17.00. Miejscem zgromadzenia będzie Pl. 15 - Sierpnia w Kobyłce. Przewidywana liczba uczestników to ok 180 osób.
 • Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości położonej w Kobyłce przy ul. Zegrzyńskiej 5/2 (tutaj)
 • Obwieszczenie: o pierwszej licytacji nieruchomości położonej w Kobyłce przy ul. Brzozowej 33 (tutaj)
 • Obwieszczenie: o pierwszej licytacji wieczystego użytkowania nieruchmości (tutaj)
 • Obwieszczenie: o terminie opisu i oszacowania nieruchomości (tutaj)
 • Obwieszczenie: o terminie opisu i oszacowania nieruchomości  położonej przy ul. Bohaterów Ossowa 19a (tutaj)
 • Komunikat: do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019 (tutaj)
 • Obwieszczenie: o zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tutaj)
 • Obwieszczenie: o terminie opisu i oszacowania ułamkowej częsci nieruchomości (tutaj)
 • Obwieszczenie komornika: (tutaj)
 • Obwieszczenie: Marszałka Województwa Mazowieckiego (tutaj)
 • Ogłoszenie: Sądu Rejonowego w Pruszkowie, III Wydział Rodzinny i Nieletnich o ustanowieniu kuratora (tutaj)
 • Ogłoszenie: Starosty Wołomińskiego o uruchomieniu systemu wczesnego ostrzegania w 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego ( tutaj )
 • Obwieszczenie: Starosty Wołomińskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na ul. Nałkowskiego w Kobyłce oraz Wołominie (tutaj)
 • Obwieszczenie: o drugiej licytacji nieruchomości nr KWWA1W/00002416/5 (tutaj)
 • Obwieszczenie: o drugiej licytacji nieruchomości nr KWWA1W/00101645/3 (tutaj)
 • Obwieszczenie: Wojewoda Mazowiecki odmawia udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634" (tutaj)
 • Obwieszczenie: Starosta Wołomiński zawiadamia o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Kobyłka postepowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi gminnej ul. Granicznej na odcinku od ul. Pieniażka do ul. Norweskiej oraz budowa drogi gminnej ul.Żółtowskiego w Kobyłce. (tutaj)
 • Decyzja stwierdzająca nabycie gruntu (tutaj)
 • Obwieszczenie: o terminie oględzin wraz z opisem i oszacowaniem nieruchomości (tutaj)
 • Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju (tutaj)
 • Obwieszczenie: o drugiej licytacji nieruchomości położonej w Kobyłce przy ul. Zegrzyńskiej 5/2 (tutaj)
 • Obwieszczenie: Starosta Wołomiński zawiadamia o wszczęciu na wniosek Burmistrza Wołomina postepowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa ul. Nałkowskiego w Kobyłce oraz Wołominie wraz z budową skrzyżowań ul. Nałkowskiego z ul. Kozią oraz Ossowską w Wołominie" (tutaj)
 • Zarządzenie: Burmistrza Miasta Kobyłka w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoł Publicznych nr 2 w Kobyłce (tutaj)
 • Zarządzenie: Burmistrza Miasta Kobyłka w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora ​Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 3 im. Karola Wojtyły w Kobyłce (tutaj)
 • Ogłoszenie: o postępowaniu w sprawie nabycia nieruchmości przez zasiedzenie działki nr 36, obręb 0019 (tutaj)
 • Zawiadomienie: o braku zakończenia postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z 2.12.2011 (tutaj)
 • Obwieszczenie: o pierwszej licytacji nieruchomości położonej przy ul. Poniatowskiego 86 (tutaj)
 • Obwieszczenie: ​o pierwszej licytacji nieruchomości położonej przy ul. Zegrzyńskiej 5/2 (tutaj)
 • Obwieszczenie: ​o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałow oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji (tutaj)
 • ​Ogłoszenia:​ Sąd Rejonowy w Wołominie w sprawie o sygn. I Ns 149/17 z dnia 7.02.2018r, w sprawie zasiedzenia nieruchomości (tutaj).
 • Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchmości położonej przy ul. Podleśnej 78A/2 (tutaj)
 • Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchmości położonej przy ul. Krechowieckiej 43a (tutaj)
 • Obwieszczenie:
  Starosta Wołomiński, Wołomin, 07.02.2018r, sygnatura nr WOŚ.6540.13.2017.MG, w sprawie "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich obiektów budowlanych dla potrzeb zadania "Budowa skrzyżowań dwupoziomowych w Kobyłce Ossów, Kobyłce, Jasienicy Mazowieckiej, Łochowie i Toporze realizowanych w ramach projektu "Prace na linii E75 na odcinku Sadowne - Czyżew wraz z robotami na odcinku Warszawa-Rembertów-Sadowne". Część I: Zaprojektowanie i wykonanie skrzyżowań dwupoziomowych w Kobyłce Ossów, Kobyłce i Jasienicy Mazowieckiej." (tutaj)
 • Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym:
  Urząd Miasta Kobyłka zawiadamia, że KOMITET PAMIĘCI ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO będzie organizatorem VI OBCHODÓW NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI  "ŻOŁNIERZY  WYKLĘTYCH" W KOBYŁCE 04.03.2018 r. w godzinach 13-15.00. Miejscem zgromadzenia będzie Pl. 15 - Sierpnia w Kobyłce. Przewidywana liczba uczestników to ok 150 osób.
 • Zawiadomienie:
  Wojewoda Mazowiecki, Warszawa, 30.01.2018r, sygnatura WI-II.7820.2.8.2017.AC, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 (ull. Nadarzyńska w mieście Kobyłka). (tutaj)
 • Ogłoszenie:
  Sąd Rejonowy, Sąd Rodzinny w Legionowie, z dnia 26.01.2018r, sygnatura akt III RC 303/17, w sprawie ustanowienia kuratora. (tutaj)
 • Zawiadomienie:
  Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, z dnia 18.01.2018r, Sygnatura DOOŚ-DŚI.4200.29.2016.AŁ.32, w sprawie przedsięwzięcia polegającego na "budowie północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-8 w kierunku Białegostoku na odcinku od projektowanej Wschodniej Obwodnicy Warszawy (droga S-17) do obwodnicy Radzymina." (tutaj)
 • Ogłoszenie:
 • Sąd Rejonowy III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Koszalinie, z dnia 16.01.2018r, Sygnatura akt III RC 881/17/Sł, w sprawie o podwyższenie alimentów. (tutaj)
 • Ogłoszenie:
  Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborz w Warszawie I wydział Cywilny, z dnia 15.01.2018r, Sygnatura akt I C 1899/17, w sprawie ustanowienia kuratora. (tutaj)
 • Obwieszczenie:
  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, z dnia 16.01.2018 roku, WOOŚ-II.4260.186.2017.AG.9 w sprawie zadań: 1. "Budowa ul. Kordeckiego w Kobyłce na odcinku od skrzyżowania z ul. Przyjacielską do skrzyżowania z ul. Wygonową wraz z budową skrzyżowania", 2. "Budowa ul. Kordeckiego w Kobyłce na odcinku od skrzyżowania z ul. Wygonową do skrzyżowania z ul. Kazimierza wielkiego." (tutaj)
 • Ogłoszenie:
  Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotów w Warszawie V Wydział Rodzinny i Nieletnich, z dnia 15.01.2018r., Sygnatura akt V Nsm 1387/17, w sprawie postepowania o pozbawieniu władzy rodzicielskiej (tutaj)
 • Ogłoszenie:
  Sąd Rejonowy w Wołominie I Wydział Cywilny, ogłoszenie w sprawie postępowania o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie właśności nieruchomości położonej w miejscowości Kobyłka, stanowiącej działkę gruntu o numerze 226/1 (tutaj)
 • Obwieszczenie:
  Starosta Wołomiński, 29 grudnia 2017r, wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji na wykonanie nowych wlotów W1 i W2 do rowu komunalnego D (tutaj)
 • Obwieszczenie:
  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (tutaj)
 • Obwieszczenie:
  Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW WA1W/00031159/7 (tutaj)
 • Obwieszczenie:
  Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW WA1W/00017305/2 (tutaj)
 • Ogłoszenie:
  Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Południe, VII wydziału Cywilnego pod sygnaturą VII Ns 234/17 z dnia 22.11.2017r. (tutaj)
 • Obwieszczenie:
  Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wydaniu w dniu 12 września 2017 roku dla Burmistrza Wołomina zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "zadanie nr 1 pn.: "Budowa ul. Zielonej w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 do skrzyżowania z ul. Legionów oraz rozbudowa ul. Legionów w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Zieloną do skrzyżowania z ul. Wołomińską wraz z budową skrzyżowania", oraz "zadanie nr 2 pn.: "Budowa ul. Zielonej w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Kruczą oraz budowa ul. Granicznej w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kruczą do skrzyżowania z ul. Cichą i ul. Marszałkowską wraz z budową skrzyżowania"." (tutaj)
 • Obwieszczenie:
  Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Burmistrza Wołomina, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Tomasza Kowieszko, złożony w dniu 27 lipca 2017 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.43.2017 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: zadanie nr 1 pn.: „Budowa ul. Zielonej w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 do skrzyżowania z ul. Legionów oraz rozbudowa ul. Legionów w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Zieloną do skrzyżowania z ul. Wołomińską wraz z budową skrzyżowania” oraz zadanie nr 2 pn.: „Budowa ul. Zielonej w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Kruczą oraz budowa ul. Granicznej w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kruczą do skrzyżowania z ul. Cichą i ul. Marszałkowską wraz z budową skrzyżowania”. (tutaj)
 • Ogłoszenie:
  Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Wołominie o sygn. akt I Ns 481/15 z dnia 5 lipca 2017 roku w sprawie postępowania o uznanie za zmarłego Zdzisława Tadeusza Dziewulskiego (tutaj).
 • Obwieszczenie:
  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 4 lipca 2017 roku w sprawie postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka" (tutaj).
 • Obwieszczenie:
  Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołominie z dnia 29 czerwca 2017 roku o terminie opisu i oszacowania nieruchomości położonej w Kobyłce przy ul. Parkowej 2C (tutaj).
 • Ogłoszenie:
  Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Pólnoc w Warszawie z dnia 27 czerwca 2017 roku o sygnaturze akt V RC 936/16 (tutaj).
 • Ogłoszenie:
  Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Pólnoc w Warszawie z dnia 26 czerwca 2017 roku o sygnaturze akt III C 858/17 (tutaj).
 • Ogłoszenie:
  Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 24 maja 2017 roku o sygnaturze akt III Nsm 624/16 (tutaj).
 • Ogłoszenie:
  Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Południe, VII wydziału Cywilnego pod sygnaturą VII Ns 234/17 w sprawie postępowania z wniosku Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty pieniężnej (tutaj).
 • Obwieszczenie:
  Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego dotyczące inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowa drogi powiatowej ulicy Dworkowej od dz. nr ew. 75/1 obręb 0009 Kobyłka do skrzyżowania ulic Mareckiej i Szerokiej (wraz ze skrzyżowaniem)”. (tutaj)
 • Ogłoszenie:
  Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Wołominie I Wydziału Cywilnego w sprawie o sygn. I Ns 1349/16 o podział majątku dorobkowego z dnia 7.04.2017 roku (tutaj).
 • Obwieszczenie:
  Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego dotyczące inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowie ulicy Nadarzyn w Kobylce, polegającej na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego na odcinku od początku terenu zabudowanego na wysokości lasu do ul. Sikorskiego” (tutaj).
 • Obwieszczenie:
  Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołominie dotyczące pierwszej licytacji nieruchomości nr KW WA1W/0000/2416/5 (tutaj).
 • Ogłoszenie:
  Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Wołominie dotyczące ustanowienia kuratora w sprawie o alimenty, sygn. akt III RC 508/16 (tutaj).
 • Zawiadomienie:
  Zawiadomienie Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miasta Kobyłka z dnia 4 kwietnia 2017 r., dotyczące spisu inwentaryzacyjnego mienia Skarbu Państwa przeznaczonego do komunalizacji (tutaj).
 • Obwieszczenie:
  Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Zarządu Powiatu Wołomińskiego , reprezentowanego przez pełnomocnika P. Piotra Szydłowskiego, złożony w dniu 2 grudnia 2016 r., zmieniony pismem złożonym w dniu 8 lutego 2017r. oraz pismem złożonym w dniu 6 marca 2017r. postepowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.49.2016 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Rozbudowa drogi powiatowej ulicy Dworskiej od dz. nr ew. 75/1 obręb 0009 Kobyłka do skrzyżowania ulic Mareckiej i Szerokiej (wraz ze skrzyżowaniem)" (tutaj).
 • Obwieszczenie:
  Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego w sprawie wszczęcia na wniosek Burmistrza Miasta Kobyłka złożony w dniu 19 stycznia 2017 r., zmieniony pismem złożonym w dniu 20 marca 2017 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.4.2017 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Rozbudowie ulicy Nadarzyn w Kobylce, polegającej na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego na odcinku od początku terenu zabudowanego na wysokości lasu do ul. Sikorskiego" (tutaj).
 • Ogłoszenie:
  Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 13.03.2017 r. w sprawie postępowania o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Kobyłce przy ul. Krechowieckiej, stanowiącej działki o numerze ewidencyjnym 190/2, 191, 192, z obrębu 0028, 28 o łącznej powierzchni 0,1023 ha, dla której prowadzony jest zbiór dokumentów numer 3471 (tutaj).
 • Obwieszczenie:
  Obwieszczenia z dnia 10.03.2017 o terminie opisu i oszacowania nieruchomości wieczystego użytkowania (tutaj).
 • Ogłoszenie:
  Ogłoszenie z dnia 14.03.2017 o wyniku rokowań na sprzedaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącą działkę ewidencyjną nr 168/4 (tutaj).
 • Ogłoszenie:
  Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Wołominie z dn. 7.03.2017 dotyczące ustanowienia kuratora do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Wołominie Grzegorza Samsela w sprawie powództwa Moniki Samsel (tutaj).
 • Ogłoszenie:
  Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Wołominie w sprawie ustanowienia pracownika Sądu Rejonowego w Wołominie, kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Roberta Piechockiego (tutaj).
 • Ogłoszenie:
  Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Wołominie w sprawie postępowania z wniosku Gminy Kobyłki o zasiedzenie nieruchomości położonych w Kobyłce (tutaj).
 • Ogłoszenie:
  Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Wołominie w sprawie postępowania o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Kobyłce przy ul. Lipowej, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 464 (tutaj).
 • Obwieszczenie:
  Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołominie z dn. 13.02.2017 dotyczące drugiegio terminu licytacji nieruchomości gruntowej w Kobyłce przy ul. Leśnej 2A (tutaj).
 • Zarządzenie:
  Informujemy, że Starosta Wołomiński rozpoczął procedurę powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wołominie. Zgłoszeń mogą dokonywać działające na terenie powiatu wołomińskiego organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego. Treść ogłoszenia: Zarządzenie Nr 120.60.2017 Starosty Wołomińskiego z dnia 7 kwietnia 2017r.
Data wydarzenia: 
środa, 8 Marzec, 2017 - 10:15