Tablica ogłoszeń 2020

 • 24 lutego 2020
 • Obwieszczenie Ministra Rozwoju 7.08.2020 (tutaj)
 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 15.07.2020 r. (tutaj)
 • Obwieszczenie Wydziału Ochrony Środowiska UM z dnia 13.07.2020 r. (1) (tutaj)
 • Obwieszczenie Wydziału Ochrony Środowiska UM z dnia 10.07.2020 r. (1) (tutaj)
 • Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Wołominie dot. wniosku o zasiedzenie nieruchomości dz. nr ew. 36 obr. 0019, 19 (tutaj
 • Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Wołominie dot. wniosku o zasiedzenie nieruchomości przy ul. Longinusa (tutaj)
 • Obwieszczenie Starostwa Powiatowego w Wołominie z dnia 24.06.2020 (tutaj)
 • Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 02.06.2020 r. (tutaj)
 • Wody Polskie - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego z dnia 01.06.2020 r. (tutaj)
 • Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Wołominie o ustanowieniu kuratora z dnia 25.05.2020 r. (tutaj)
 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 03.06.2020 r. (tutaj)
 • Informacja Wody Polskie dot. wszczęścia postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (tutaj)
 • Postanowienie Sądu Rejonowego w Piasecznie z dnia 14.05.2020 r. (tutaj)
 • Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Wołominie dot.postępowania o stwierdzenie nabycia spadku z dnia 21.05.2020 r. (tutaj)
 • Zarządzenie - II Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego Warszawa-Praga dot. ustanowienia kuratora (tutaj)
 • Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Wołominie dot. wniosku o zasiedzenie nieruchomości przy ul. Nadarzyn (tutaj)
 • Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Wołominie dot. wniosku o zasiedzenie nieruchomości - dz. nr ew. 37/1 i 37/2 obr. nr 0020 (tutaj)
 • Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Wołominie dot. wniosku o zasiedzenie nieruchomości - dz. nr ew. 63 obr. nr 0042-42 (tutaj)
 • Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora z dnia 29.04.2020 r. (tutaj)
 • Obwieszczenie Komornika Sądowego o pierwszej licytacji nieruchomości przy ul. Albańskiej (tutaj)
 • Obwieszczenie Komornika Sądowego o pierwszej licytacji nieruchomości przy ul. Brzozowej (tutaj)
 • Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29.04.2020 r. (tutaj)
 • Informacja Wody Polskie dot. wszczęścia postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego z dnia 31.03.2020 r. (tutaj)
 • Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 13.03.2020r. (tutaj)
 • Obwieszczenie Komornika Sądowego o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW WA1W/00130535/1 oraz ułamkowej części nieruchomości KW WA1W/00125397/3 (tutaj)
 • Obwieszczenie Komornika Sądowego o pierwszej licytacji nieruchomości przy ul. Nadarzyńskiej z dnia 13.03.2020 r. (1) (tutaj)
 • Obwieszczenie Komornika Sądowego o pierwszej licytacji nieruchomości przy ul. Nadarzyńskiej z dnia 13.03.2020 r. (2) (tutaj)
 • Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości z dnia 26.02.2020 r. (tutaj)
 • Obwieszczenie Wydziału Ochrony Środowiska UM z dnia 23.03.2020 r. (1) (tutaj)
 • Obwieszczenie Wydziału Ochrony Środowiska UM z dnia 23.03.2020 r. (2) (tutaj)
 • Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego z dnia 23.03.2020 r. (tutaj)
 • Obwieszczenie Wydziału Ochrony Środowiska UM z dnia 20.03.2020 r. (tutaj)
 • Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 16.03.2020 r. (tutaj)
 • Wody Polskie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 05.03.2020 r. (tutaj)
 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 05.03.2020 r. (tutaj)
 • Obwieszczenie Komornika Sądowego o pierwszej licytacji nieruchomości przy ul. Nadarzyńskiej z dnia 05.02.2020 r. (tutaj)
 • Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 24.02.2020 r. (tutaj)
 • Obwieszczenie Komornika Sądowego z dnia 24.02.2020 r. (tutaj)
 • Obwieszczenie Komornika Sądowego o pierwszej licytacji nieruchomości przy ul. Nadarzyńskiej z dnia 05.02.2020 r. (tutaj)
 • Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 27.02.2020r. (tutaj)
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i określenia wartości rynkowej nieruchomości (1) z dnia 12.02.2020 r. (tutaj)
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i określenia wartości rynkowej nieruchomości (2) z dnia 12.02.2020 r. (tutaj)
 • Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora z dnia 07.02.2020 r. (tutaj)
 • Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości przy ul. Bohaterów (tutaj)
 • Wody Polskie - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego z dnia 15.01.2020 r. (tutaj)
 • Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora z dnia 17.01.2020 r. (tutaj)
 • Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości ul. Witosa (tutaj)
 • Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości ul. Nadarzyńska (tutaj)
 • Obwieszczenie Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 02.01.2020 r. (tutaj)
 • Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym: Urząd Miasta Kobyłka zawiadamia, że KOMITET PAMIĘCI ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO będzie organizatorem VIII OBCHODÓW NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI "ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH" W KOBYŁCE 1 marca 2020 r. w godzinach 13-15.30. Miejscem zgromadzenia będzie Pl. 15 - Sierpnia w Kobyłce. Przewidywana liczba uczestników to ok. 200 osób.