prawo

Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2016-2019

  • 19 grudnia 2017

Burmistrz Miasta Kobyłka informuje, że Wiceprezes Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie wystąpił do Rady Miasta Kobyłka o uzupełnienie listy ławników trwającej kadencji (2016 –2019) poprzez dokonanie wyborów dodatkowej liczby ławników niezbędnych do orzekania w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie.