środowisko

Redukcyjny odstrzał dzików na terenie Miasta Kobyłka

  • 28 kwietnia 2017

Starostwo Powiatowe w Wołominie w porozumieniu z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego wydało zezwolenie na odstrzał redukcyjny 16 dzików z terenu Miasta Kobyłka. Konieczność przeprowadzenia odstrzału wynika z zagrożenia dla funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej i obiektów produkcyjnych  wywołanego  przez bytujące w okolicy dziki.