zastępca burmistrza

Wojciech Reutt - Zastępca Burmistrza

  • 4 sierpnia 2008

 

 

Kontakt:

Urząd Miasta Kobyłka: ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka
Tel.:
22 760 70 45, fax: 22 760 70 55
e-mail: wojciech.reutt@kobylka.pl

pokój: nr 15, I piętro

                                                                                  

Przedmiot działania i kompetencje zastępcy burmistrza:

Zastępca posiada odpowiedzialności i uprawnienia, które obejmują:

1) Zastępowanie Burmistrza podczas jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków;

2) Wykonywanie celów i zadań powierzonych przez Burmistrza;

3) Kierowanie lub nadzorowanie pracy podległych mu Komórek organizacyjnych zgodnie ze schematem organizacyjnym;

4) Uczestniczenie w sesjach Rady, na zasadach określonych w statucie gminy.

Grzegorz Świętorecki - Zastępca Burmistrza

  • 4 sierpnia 2008

 

 

Kontakt:

Urząd Miasta Kobyłka: ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka
Tel.: 22 760 70 45, fax: 22 760 70 55
e-mail: zastepcaburmistrza@kobylka.pl
pokój: nr 14, I piętro

                                                                                  

Przedmiot działania i kompetencje zastępcy burmistrza:

Zastępca posiada odpowiedzialności i uprawnienia, które obejmują:

1) Zastępowanie Burmistrza podczas jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków;

2) Wykonywanie celów i zadań powierzonych przez Burmistrza;

3) Kierowanie lub nadzorowanie pracy podległych mu Komórek organizacyjnych zgodnie ze schematem organizacyjnym;

4) Uczestniczenie w sesjach Rady, na zasadach określonych w statucie gminy.