aktualnosci_kat

Mistrzostwa KARATE ACADEMY o Puchar Burmistrza Miasta Kobyłka

 • 12 czerwca 2014

8 czerwca 2014, w Kobyłce w ZSP nr 3 ul. Załuskiego 5 odbyły się Mistrzostwa KARATE ACADEMY o Puchar Burmistrza Kobyłki.Wzięło w nich udział 108 zawodników z sekcji Kobyłka,Wołomin, Radzymin, Zielonka,Słupno, Ostrówek, Dąbrówka , Duczki i Marki.

Turniej przeprowadzono bardzo sprawnie po ok.3 godzinach rywalizacji kumite na 2 matach rozdano medale i puchary w 16 kategoriach wagowych i wiekowych.Pierwsze miejsca zdobyli:Janicka Aleksandra,Walczak Agnieszka,Zdunek Weronika,Wiśniewska Ada,Kolka Jagoda,Kogut Daniel,Nikodemczyk Mateusz,Waś Mateusz,Szemraj Szymek,Michalak Maciej,Stradowski Eryk,Zazikowski Czarek,Galicki Adam,Żmijewski Adrian,Derlatka Hubert.
 
 
 
 
Tagi (kategorie): 

XLIV uroczysta sesja Rady Miasta Kobyłka

 • 11 czerwca 2014
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) - zwołuję XLIV sesję Rady Miasta Kobyłka w dniu 26 czerwca 2014 roku (czwartek) o godz. 18.00 w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Jana Pawła II 22.

Porządek XLIV uroczystej sesji Rady Miasta:

1. Otwarcie XLIV sesji RM.
2. Przyjęcie porządku obrad XLIV sesji RM.
3. Wystąpienie Burmistrza Miasta Kobyłka.
4. Uroczyste otwarcie Dni Miasta Kobyłka.
5. Wręczenie wyróżnień osobom zaangażowanym w życie Miasta Kobyłka.
6. Wręczenie podziękowań dla mecenasów imprez kulturalnych i sportowych organizowanych przez Miasto Kobyłka.
7. Wystąpienia okolicznościowe.
8. Zamknięcie XLIV sesji .

Przewodnicząca Rady Miasta Kobyłka
Ewa Jaźwińska

Tagi (kategorie): 

XLIII sesja Rady Miasta Kobyłka

 • 11 czerwca 2014
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) - zwołuję XLIII sesję Rady Miasta Kobyłka w dniu 25 czerwca 2014 roku (środa) o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. Wołomińska 1.

Proponowany porządek XLIII sesji Rady Miasta Kobyłka:

1. Otwarcie XLIII sesji RM.
2. Przyjęcie porządku obrad XLIII sesji RM.
3. Zatwierdzenie protokołu z  XLI i XLII sesji RM.
4. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady z działalności między sesjami.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2013 rok:
a) sprawozdanie finansowe Miasta Kobyłka za 2013 r.;
b) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2013 r.;
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej ze sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2013 r.;
d) informacja o stanie mienia Miasta Kobyłka;
e) dyskusja;
f) głosowanie.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kobyłka z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok:
a) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kobyłka za 2013 r.;
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi  Miasta Kobyłka za 2013 r.;
c) głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kobyłka za 2013 r.
8. Informacja dotycząca wyboru podmiotu prywatnego do utworzenia spółki celowej w celu realizacji kompleksu mieszkalno-usługowego w Kobyłce przy ulicy Ręczajska/Leśna.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka  na lata 2014-2027.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2014.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kobyłce przy ul. Królewskiej.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości pod ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w skład której wchodzą działki położone w Kobyłce przy ulicach: Napoleona,  Norweskiej i Duńskiej.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Kobyłce przy ulicy Łokietka.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Kobyłce przy ulicy Brzozowej.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Kobyłce przy ul. Szerokiej.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia ulicy Dworkowej w Kobyłce kategorii drogi gminnej.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu systemowego pn. "Wyrównanie szans   edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Zespół Szkół Publicznych Nr 3 im. Karola Wojtyły w Kobyłce.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli udzielających pomocy psychologicznej i pedagogicznej w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kobyłka.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi z dnia 23 maja 2014 r. na działalność Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 w Kobyłce.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi z dnia 23 maja 2014 r. na działalność Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 w Kobyłce.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skarg z dnia 27 maja 2014 r. na działalność Burmistrza Miasta Kobyłka.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi z dnia 2 czerwca 2014 r. na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce.
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi z dnia 9 czerwca 2014 r. na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce.
25. Informacja o działaniach podjętych w kierunku przygotowania letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie stacjonarnej i wyjazdowej organizowanego przez gminne jednostki organizacyjne i organizacje pozarządowe.
26. Informacja dotycząca przebudowy linii kolejowej.
27. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
28. Zamknięcie XLIII sesji Rady Miasta Kobyłka.

Przewodnicząca Rady Miasta Kobyłka
Ewa Jaźwińska

Tagi (kategorie): 

Puchar Polski w Wyciskaniu Sztangi Leżąc

 • 11 czerwca 2014

W minioną sobotę 7 czerwca warszawski Herkules był organizatorem Pucharu Polski w wyciskaniu sztangi leżąc. W tych zawodach startowali juniorzy do 18, 20 i 23 lat, seniorzy i weterani. Jako pierwszy z naszych zawodników wyciskał najmłodszy uczestnik zawodów, szesnastoletni Michał Skonieczny. Były to jego drugie tej rangi zawody a pierwsze w koszulce specjalistycznej. Michał zaliczył wszystkie trzy próby i uzyskał 110 kg, co dało mu pierwsze miejsce w juniorach do 18 lat.

Następnie w tej samej kategorii wagowej, ale w grupie do 20 lat z powodzeniem startował Artur Białek, który wycisną 152,5 kg i również zajął  pierwsze miejsce z bardzo dużą przewagą nad drugim zawodnikiem. W grupie seniorów również w kategorii 66 kg Rafał Białek zaliczył dwa podejścia i zdobył pierwsze miejsce bardzo dobrym wynikiem 170 kg. Gdyby wycisnął 180 kg, wówczas poprawił by rekord życiowy aż o 9,5kg. Kolejny nasz zawodnik Cezary Rzempołuch tym razem startował w kat do 93 kg i uzyskał 185 kg. Wynik ten dał mu drugie miejsce. Czarek zaliczając wszystkie trzy podejścia poprawił swój rekord życiowy aż o 15 kg. Ostatni nasz zawodnik startujący w kat. +93kg w juniorach do 20 lat Łukasz Jędrysiak, też poprawił swój rekord życiowy o 12,5 kg i wynikiem 142,5 kg zajął pierwsze miejsce.
 
Szkoda, że nie była prowadzona klasyfikacja drużynowa juniorów do 20 lat bo z całą pewnością Wicher zdobył by puchar za I miejsce. 
 
Za niespełna dwa tygodnie w Kielcach odbędą się Mistrzostwa Polski juniorów do 16 i 18 lat w wyciskaniu i trójboju siłowym. Z tym startem wiążemy duże nadzieje na zdobycie kolejnych medali.

Stanisław Bielewicz
 
 
 
 

 

Tagi (kategorie): 

Perła Baroku Koncerty Mistrzów- fotorelacja

 • 10 czerwca 2014

{gallery}2014czerwiec/perla2014/niedziela/glowna{/gallery}

 

Pierwszy koncert- 08.06.2014 r. (INAUGURACJA)

{gallery}2014czerwiec/perla2014/niedziela/perla{/gallery}

 

Drugi koncert- 10.06.2014 r. (ŚWIATOWE PRAWYKONANIE)

{gallery}2014czerwiec/perla2014/wtorek{/gallery}

 

Trzeci koncert- 12.06.2014 r. (VIVA FLAMENCO!)

{gallery}2014czerwiec/perla2014/czwartek{/gallery}

 

Czwarty koncert- 15.06.2014 r. (ZDOBYWCY GRAMMY)

{gallery}2014czerwiec/perla2014/niedziela2{/gallery}

 

Tagi (kategorie): 

Krzyż Wolności i Solidarności dla prof. Oskara Czarnika

 • 5 czerwca 2014

W czwartek 5 czerwca, honorowy obywatel miasta Kobyłka prof. Oskar Czarnik otrzymał od Prezesa IPN Łukasza Kamińskiego Krzyż Wolności i Solidarności, który Prezydent Bronisław Komorowski, na wniosek Prezesa IPN, odznaczył za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w PRL.

Odznaczeni zostali również: 
 1. Antoni Borowski
 2. Stanisław Chrupek
 3. Piotr Janusz Czarniawski
 4. Andrzej Glapiński
 5. Bohdan Kopczyński
 6. Wojciech Stefan Maksymowicz
 7. Cezary Wojciech Miżejewski
 8. Jan Antoni Musiał
 9.  Robert Eugeniusz Olak
 10. Krzysztof Paliński
 11. Czesław Robakowski
 12. Zygmunt Rosiak
 13. Janusz Steinhoff
 14. Marian Krzysztof Szeliga
 15. Waldemar Lech Szkiela
 16. Jan Wojciechowski

Więcej informacji na: ipn.gov.pl

Tagi (kategorie): 

Nocny Marek zaprasza biegaczy z Kobyłki

 • 5 czerwca 2014

Co można niekonwencjonalnego i zdrowego zrobić w sobotni wieczór? Odpadają tradycyjne grillowanie (niepotrzebne kalorie), mecz piłki nożnej (nasi znowu dostaną) czy gra komputerowa (szkoda oczu i czasu). Po sąsiedzku proponujemy odrobinę ruchu i zabawy – zapraszamy na imprezę, jakiej jeszcze w powiecie wołomińskim prawdopodobnie nie było. W ostatnią sobotę czerwca,  punktualnie o 21.00 wyruszy „Nocny Marek”, czyli marecki bieg na 10 km.

Żeby być precyzyjnym – tak naprawdę chodzi o kilka dyscyplin sportowych, których start i meta mieszczą się przy stadionie miejskim przy ul. Wspólnej 12. O 17.00 zaczynają dzieci i młodzież. Będą mieć kilka krótszych dystansów do pokonania. Potem do rywalizacji wkraczają ci, którzy lubią kijki, czyli fani nordic walking. Czeka na nich leśna trasa licząca 5 km. Gwoździem programu jest bieg na 10 km. Start punktualnie o 21.00.
- O tej porze temperatura powietrza jest kilka stopni niższa niż w ciągu dnia, więc powinna sprzyjać komfortowi biegania. Trasa biegu prowadzi drogami asfaltowymi oraz utwardzonymi gruntowymi. Jest w zasadzie płaska, z długimi prostymi odcinkami, co powinno sprzyjać uzyskiwaniu dobrych wyników – mówi Jacek Orych, główny organizator biegu z ramienia Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego, prywatnie – zapalony biegacz.  Nagrody dla zwycięzców zostaną wręczone w kilku kategoriach: open (kobiety i mężczyźni), wiekowych (zarówno kobiety i mężczyźni 16-39, 40 plus) i drużynowej (co najmniej trzech zawodników w zespole).
 
- Serdecznie zapraszamy: i biegaczy, i kibiców – bądźcie z nami 28 czerwca – mówi Dariusz Pietrucha, prezes Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego. 
 
„Nocny Marek” został włączony do cyklu Korona Równiny Wołomińskiej. To pięć imprez sportowych, które są organizowane w powiecie wołomińskim. Jeden już z nami (IV Bieg Cichociemnych), ale – by zdobyć koronę wystarczy wziąć udział w czterech pozostałych.
Oprócz Nocnego Marka są to: 
- Biegaj z Kobyłką – Kobyłka – 8 czerwca 2014 r. - dystans 10 km
- Bieg Bobra – Tłuszcz – 30 sierpnia 2014 r. - dystans 8888 m
- Bieg Wołomin – Wołomin - 14 września 2014 r. - dystans 5 km
 

 

Tagi (kategorie): 

Porozumienie z PSP w Wołominie

 • 4 czerwca 2014
3 czerwca w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie Robert Roguski - Burmistrz Miasta Kobyłka oraz st. bryg. Jacek Pietranik - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie, podpisali porozumienie dotyczące przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie. 

Porozumienie dotyczy zakupu zestawu sprzętu ratowniczego do ratownictwa drogowego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie. Miasto Kobyłka przeznaczyło na ten cel 10 000 zł.  Taka współpraca z pewnością będzie miała wpływ na poprawę jakości działań realizowanych przez straż na terenie powiatu wołomińskiego. 
 

 

Tagi (kategorie): 

Strony