aktualnosci_kat

II Kobyłkowski Festiwal Wielkopostny- relacje z I koncertu

 • 3 kwietnia 2014
W niedzielę 30 marca odbyło się uroczyste otwarcie II Kobyłkowskiego Festiwalu Wiekopostnego. Patronat nad festiwalem objęli: Ewa Jaźwińska – Przewodnicząca Rady Miasta Kobyłka Robert Roguski – Burmistrz Miasta Kobyłka Ks. Marek Solarczyk – Biskup pomocniczy Diecezji Warszawsko Praskiej Ks. Bogdan Sałański – proboszcz parafii św. Kazimierza Królewicza w Kobyłce.
Przed zebranymi w świątyni gośćmi wystąpiła Poznańska Orkiestra – Sinfonietta Polonia pod batutą Aleksandra Grefa, Tomasz Raczkiewicz – kontratenor, Jacek Juszczak – waltornia, oraz Varsovia Brass Quintet. Repertuar zawierał utwory: 
 • W. A. Mozart – Divertimento na smyczki i 2 rogi B-dur, 
 • J.S Bach – Aria na strunie G z Suity orkiestrowej D-dur nr 3, 
 • W. A Mozart – Aria „Cara lontano ancora” z opery Askaniusza w Albie, 
 • W. A. Mozart – Koncert nr. 1 D-dur na róg i orkiestrę, 
 • A. Vivaldi – Stabat Mater.
Zapraszamy na kolejne koncerty!
 
 
Tagi (kategorie): 

XL Sesja Rady Miasta Kobyłka

 • 2 kwietnia 2014

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) - zwołuję XL sesję Rady Miasta Kobyłka w dniu 9 kwietnia 2014 roku (środa) o godz. 16.30 w siedzibie Urzędu Miasta w Kobyłce przy ul. Wołomińskiej 1.

Proponowany porządek XL sesji Rady Miasta Kobyłka:

1.Otwarcie XL sesji RM.
2.Przyjęcie porządku obrad XL sesji RM.
3.Zatwierdzenie protokołu z  XXXIX sesji RM.
4.Sprawozdanie Przewodniczącej Rady z działalności między sesjami.
5.Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
6.Informacja z działalności OSiR „Wicher” w Kobyłce.
7.Informacja z działalności MKS „Wicher” Kobyłka oraz klubów sportowych działających przy ZSP.
8.Działalność MSPZOZ w Kobyłce.
9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Miasta Kobyłka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Miasta Kobyłka na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji komórek organizacyjnych działalności podstawowej Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce.
12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn. ”Budowa chodnika przy ulicy Nadmeńskiej wraz
z odwodnieniem”.  
13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowych”.
14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn. „Kanalizacja sanitarna – Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami”.
15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn. „Kanalizacja deszczowa – Wykonanie przebudowy rowu na ul. Przyjacielskiej”.
16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Żymirskiego na odc. od ul. Pieniążka do ul. Orszagha i na odcinku od ul. Orszagha do ul. Wołomińskiej wraz z kanalizacją deszczową”.
17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
18.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka  na lata 2014-2027.
19.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2014.
20.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w południowej części osiedla Maciołki, pomiędzy ulicami: Ceramiczną i Szeroką, obejmującego działki ew. nr  169/1, 169/2, 169/3 z obrębu 11 oraz część działek nr 100/3, 100/4, 161, 165 z obrębu 11
w Kobyłce.
21.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Kobyłce przy ulicy Przyjacielskiej.
22.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kobyłce przy ul. Fałata.
23.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kobyłce przy ul. Zacisznej.
24.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kobyłce przy ul. Wygonowej.
25.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi z dnia 17 stycznia 2014r. złożonej w dniu 18 lutego 2014 r. na działalność Burmistrza Miasta Kobyłka.
26.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi z dnia 29 stycznia 2014 r. na działalność Burmistrza Miasta Kobyłka.
27.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
28.Zamknięcie XL sesji Rady Miasta Kobyłka.

 Przewodnicząca Rady Miasta Kobyłka
Ewa Jaźwińska

Tagi (kategorie): 

Konkurs ekologiczny dla uczniów szkół z terenu Zielonki i Kobyłki

 • 1 kwietnia 2014
Zachęcamy uczniów klas V-VI szkół podstawowych i klas I-III gimnazjów z terenu Zielonki i Kobyłki do wzięcia uziału w konkursie ekologicznym. Dla laureatów i wyróżnionych przewidziane są atrakcyjne nagrody. Termin składania prac: 1 - 30 kwietnia 2014. Szczegóły dostępne są w Regulaminie konkursu.
Tagi (kategorie): 

O zanętach... i przynętach słów kilka

 • 31 marca 2014
22 marca w ramach Młodzieżowej Szkoły Wędkarstwa Sportowego działającej przy kobyłkowskim Kole PZW odbyły się zajęcia mające na celu zapoznanie najmłodszych wędkarzy z prawidłowym przygotowaniem przynęt i zanęt wędkarskich. Takie zajęcia wpisały się już na stałe w cykl szkoleń młodzieży, a poprowadzili je Adam Niemiec i Wojciech Kamiński,  członkowie kadry narodowej w dyscyplinie spławikowej, zawodnicy klubu  wędkarskiego Traper Siedlce.
Przynęty i zanęty w wędkarstwie spławikowym to temat rzeka. Oczywiście nie sposób w czasie jednych zajęć poznać tajniki wędkarskiej kuchni, ale zdobywana od podstaw wiedza przyda się wszystkim uczestnikom zajęć, jak również ich opiekunom. Była to też wspaniała okazja by tę wiedzę już następnego dnia wykorzystać i utrwalić sobie nad wodą, bowiem 23 marca uczestnicy zajęć Młodzieżowej Szkoły Wędkarstwa Sportowego  spędzili nad Kanałem Królewskim w miejscowości Białołęka.
 
Zostali zapoznani z zasadami bezpieczeństwa nad wodą i zasadami prawidłowego zachowania się na łowisku. Samodzielnie przygotowali zanęty, gliny, przynęty i przystąpili do wędkowania. Wielu z nich po raz pierwszy miało kontakt z wędkami używanymi w czasie zawodów sportowych. Instruktorzy w profesjonalny sposób pokazali jak: posługiwać się wędką z pełnym zestawem, mierzyć grunt, zarzucać i prowadzić zestaw, rozpoznawać brania ryb, zacinać i holować ryby. Wszystkim uczestnikom zapewniono ciepły poczęstunek i napoje o co zadbali niezawodni gospodarze Koła.
 
W ramach zajęć uprzątnięto brzeg Kanału Królewskiego w m. Białołęka.  Zadanie „Młodzieżowa Szkoła Wędkarstwa Sportowego” realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Miasta Kobyłka. (zt)
 
 
 
Tagi (kategorie): 

Pozimowe zamiatanie ulic miejskich

 • 31 marca 2014
W dniach od 31.03.2014 do 15.04.2014 r. odbędzie się pozimowe zamiatanie ulic miejskich w Kobyłce prace wykonywać będzie firma Imperf. Poniżej przedstawiamy wykaz ulic do pozimowego zamiatania.
 1. al. Jana Pawła II
 2. ul. Marmo ks. F.
 3. ul. Konowrockiego ks. K.
 4. wokół parku 15-go sierpnia
 5. ronda przy parku 15-go Sierpnia
 6. ul. Żymirskiego Gen. F.
 7. ul. 11-go Listopada
 8. ul. Zgoda
 9. ul. Nowa
 10. ul. Wysockiego i Dwernickiego
 11. ul. Orszagha A.
 12. ul. Reja M.
 13. ul. Kossaka J.
 14. ul. Piaskowa
 15. ul. Frycza-Modrzewskiego A.
 16. ul. Kołłataja H.
 17. ul. Długosza J.
 18. ul. Słowackiego J.
 19. ul. Graniczna
 20. ul. Pieniążka ks. K.
 21. ul. Węgierska
 22. ul. Rumuńska
 23. ul. Syrokomli W.
 24. ul. Szwedzka
 25. ul. Francuska
 26. ul. Belgijska
 27. ul. Grecka
 28. Parkingi pomiędzy: Kościelną, Wygonową i Rejtana
 29. ul. Rejtana T.
 30. ul. Wygonowa (zjazd z Kościelnej)
 31. ul. Kościelna
 32. ul. Dworska
 33. ul. Kontuszowa
 34. ul. Złotopolska
 35. ul. Radzymińska
 36. ul. Łokietka Wł.
 37. ul. Brzozowa
 38. ul. Dojazdowa
 39. ul. Ustronie
 40. ul. Promienna
 41. ul. Pionierska
 42. ul. Wiesławska
 43. ul. Jabłonkowska
 44. ul. Brzechwy J.
 45. ul. Zagórna
 46. ul. Kwiatowa (od Zagórnej)
 47. ul. Kochanowskiego J.
 48. ul. Czarnoleska
 49. ul. Bohaterów Ossowa
 50. ul. 3-go Maja
 51. ul. Królewska
 52. ul. Żeromskiego S.
 53. ul. Rynek
 54. rondo „Cudu nad Wisłą”
 55. ul. Skorupki ks. I.
 56. ul. Broniewskiego Wł.
 57. ul. Narutowicza G.
 58. ul. Wąska
 59. ul. Orzeszkowej E.
 60. ul. Konopnickiej M.
 61. ul. Przerwy Tetmajera K.
 62. ul. Średnia
 63. ul. Krasickiego ks. K.
 64. ul. Staszica St.
 65. ul. Tuwima J.
 66. ul. Sienkiewicza H.
 67. ul. Klonowa
 68. ul. Asnyka A.
 69. ul. Ceglana
 70. ul. Leśna
 71. ul. Warszawska
 72. ul. Osiedlowa
 73. ul. Fałata J.(wjazd)
 74. ul. Jezuicka
 75. ul. Kościuszki Gen. T.
 76. ul. Moniuszki St.
 77. ul. Paschalisa
 78. ul. Jesionowa
 79. ul. Serwitucka
 80. ul. Szymanowskiego K.
 81. ul. Wieniawskiego H.
 82. ul. Kopernika M.
 83. ul. Dąbrowskiej M.
 84. ul. Kilińskiego J.
 85. ul. Rydza Śmigłego
 86. ul. Matejki J.
 87. ul. Chopina F.
 88. ul. Andersa Wł.
 89. ul. Madalińskiego J.
 90. ul. Wróblewskiego W.
 91. ul. Głowackiego B.
 92. ul. Plater E.
 93. ul. Jasińskiego J.
 94. ul. Łukasiewicza W.
 95. ul. Waryńskiego L.
 96. ul. Legionów Polskich
 97. ul. Polna
 98. ul. Nadarzyn
 99. ul. Dąbrowskiego Gen. J. H.
 100. ul. Przyjacielska
 101. ul. Zagłoby
 102. ul. Mickiewicza A.
 103. ul. Prusa B.
 104. ul. Olszewskiego K.
 105. ul. Nadmeńska
 106. ul. Skłodowskiej-Curie M.
 107. ul. Ceramiczna
 108. ul. Czereśniowa
 109. ul. Dworkowa
Tagi (kategorie): 

Raport z badania Gminy Kobyłka

 • 28 marca 2014
Szanowni Państwo, 
W ubiegłym roku Miasto Kobyłka przystąpiło do partnerskiego projektu: „ Od diagnozy do strategii – model planowania usług publicznych” - projekt finansowany  w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc  Techniczna 2007-2013.
W ramach tego projektu niezależny instytut badania rynku i opinii: Millward Brown S.A., przeprowadził wśród mieszkańców badania, których wyniki Państwu prezentujemy. Informacje o projekcie: Biuro Strategii i Funduszy Zewnętrznych tel.: 22 760 7106 lub mail: Jolanta.Olszewska@kobylka.pl
 
Tagi (kategorie): 

Akcja wystawka

 • 27 marca 2014
Szanowni Mieszkańcy!!
Przypominany, że rozpoczęła się "akcja wystawka", w której będzie możliwość oddania odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektycznego i elektronicznego oraz zużytych opon. Wystawiane ww. odpady powinny być oznaczone odpowiednim kodem kreskowym. Odpady należy wstawić przed posesję przed godz. 6.00.
Jednocześnie informujemy, że wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom istnieje możliwość pobrania kompletu kodów kreskowych w Wydziale Ochrony Środowiska, Urzędu Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 3, pok. nr 2 tel: 22-786-45-40, 41, a także jak dotychczas w firmie P.P.U.H. Imperf s.c. ul. Łukasiewicza 7D, Wołomin, tel: 22-786-89-46, 22-787-88-65.  
 
Harmonogram odbioru ww. odpadów znajduje się na stronie www.eko.kobylka.pl
Tagi (kategorie): 

Zmiany w ulgach ZTM od kwietnia

 • 27 marca 2014
Zgodnie z uchwałą jaką podjęła Rada Warszawy od 1 kwietnia br. wejdą w życie zmiany dotyczące ulg w opłatach za przejazdy komunikacją miejską.
Zmiany obejmą następujące kategorie pasażerów komunikacji miejskiej:
 • Siedmiolatki
  Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów obecnie obowiązuje do 31 sierpnia w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Od kwietnia okres bezpłatnych przejazdów dla siedmiolatków, ze względów organizacyjnych, zostanie wydłużony do końca września.
 • Uczniowie w wieku 7 – 16 lat
  Obecnie do przejazdów ulgowych upoważnia ich jedynie ważna (podstemplowana) w danym roku szkolnym legitymacja szkolna. Praktyka pokazuje jednak, że wielu uczniów nie zdąża podstemplować legitymacji na czas. Dlatego dzieci w tym wieku nie będą już musiały dokumentować uprawnienia do ulgi jedynie ważną legitymacją szkolną. Oprócz niej będą mogły posługiwać się każdym innym dokumentem zawierającym zdjęcie i datę urodzenia dziecka (np. paszport, dowód osobisty dla dziecka itp.). A jeśli chodzi o legitymację to zostanie ona uznana nawet jeśli nie będzie zawierała aktualnej pieczątki.
 • Studenci i uczniowie zagranicznych szkół wyższych 
  Studenci i uczniowie zagranicznych szkół wyższych do ukończenia 26. roku życia, posługując się legitymacją ISIC, mają prawo do korzystania z biletów ulgowych każdego rodzaju. Od początku kwietnia będą mogli korzystać jedynie z biletów ulgowych długookresowych. Gdy uczeń lub student takiej szkoły będzie chciał skorzystać z innego rodzaju biletu będzie musiał skasować bilet normalny.
 • Doktoranci
  Identycznie jak w przypadku uczniów i studentów szkół zagranicznych, doktoranci będą mogli korzystać z ulgi wyłącznie w przypadku biletów długookresowych. Dodatkowo wprowadzone zostało kryterium ograniczenia wiekowego. Ulga na przejazdy będzie przysługiwała wyłącznie doktorantom do ukończenia 30. roku życia.
 • Opiekunowie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością
  W sytuacji kiedy opiekun podróżuje po swojego podopiecznego lub po odwiezieniu go do placówki oświatowej, ośrodka terapii, przychodni lekarskiej lub zakładu opieki zdrowotnej może podróżować bezpłatnie. Pod warunkiem, że ma przy sobie zaświadczenie z podanym adresem miejsca zamieszkania podopiecznego oraz placówki oświatowej, ośrodka terapii, przychodni lekarskiej lub zakładu opieki zdrowotnej, wydane przez te placówki. Problem jednak polega na tym, że każda z tych placówek wydaje zaświadczenia według innego wzoru. W sytuacji kontroli sprawiać to może kontrolerom biletów ZTM problemy z właściwą weryfikacją tego czy dana osoba rzeczywiście ma prawo do przejazdów bezpłatnych. Prowadzić to może do niepotrzebnych niejasności oraz stresujących dla pasażerów sytuacji. Więc w celu ułatwienia procedury kontroli uprawnień, od kwietnia opiekun będzie mógł podróżować wyłącznie na podstawie zaświadczenia według ściśle określonego wzoru wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta Warszawy. Dodatkowo każde zaświadczenie powinno zostać zarejestrowane w ZTM. Można to będzie zrobić w każdym Punkcie Obsługi Pasażerów.
 • Żandarmeria 
  Obecnie do bezpłatnych przejazdów prawo mają wyłącznie umundurowani funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej do stopnia starszego sierżanta sztabowego włącznie. Od kwietnia nie będzie już ograniczenia dotyczącego stopnia. Dołożone jednak zostało kryterium, że bezpłatne przejazdy będą przysługiwały wyłącznie w czasie wykonywania czynności służbowych. Nadal jednak uprawnienia do nich będą mieli wyłącznie funkcjonariusze w mundurach.
 • Małżonkowie, na których emeryci lub renciści otrzymują dodatki rodzinne
  Osoby te od 1 kwietnia będą mogły korzystać jedynie z biletów normalnych.
 • Sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku
  Od kwietnia również będą korzystać tylko z biletów normalnych.
 • Dzieci z rodzin posiadających czworo lub więcej dzieci
  Dzieci z takich rodzin mają uprawnienie do bezpłatnych przejazdów. I to się nie zmieni. Nadal będą mogły podróżować bezpłatnie (na podstawie imiennej karty o specjalnym wzorze wydawanej przez ZTM). Obecnie jednak muszą to być dzieci zameldowane w Warszawie. Od kwietnia nie będą musiały mieć meldunku. Wystarczy, że będą w Warszawie mieszkać. Jest ujednolicenie zasad oraz realizacja polityki Warszawy związanej z Warszawską Kartą Rodziny, gdzie stosowane jest właśnie kryterium zamieszkania a nie posiadanie stołecznego meldunku.
 • Emeryci i renciści
  Przypominamy jednocześnie, że w przypadku emerytów i rencistów utrzymane w mocy zostały dotychczas obowiązujące przepisy, mówiące, że prawo do przejazdów ulgowych (ulga 50 proc. od ceny biletu normalnego) przysługuje wszystkim emerytom i rencistom bez względu na wiek.
Tagi (kategorie): 

Spotkanie z Ambasador Litwy

 • 26 marca 2014
Burmistrz Miasta Kobyłka Robert Roguski spotkał się 18 marca z ambasador Litwy w Polsce Loretą Zakareviciene. W spotkaniu brali udział także: burmistrz Tłuszcza, burmistrz Wołomina. wójt Jadowa , wójt Strachówki, zarząd SK Banku. Obecny był także Andrzej Lek organizator spotkania.

Ambasador Litwy w Polsce przywiązuje dużą wagę do spotkań z przedstawicielami samorządów i gmin w Polsce. Podczas spotkania poruszono wiele tematów m.in: zacieśnienie współpracy kulturalnej, wymiany młodzieży, znalezienie partnerskich miast. Poruszono także temat zintensyfikowania współpracy handlowej pomiędzy Litwą i powiatem wołomińskim. Burmistrzowie i wójtowie przedstawili osiągnięcia plany i sukcesy swoich miast i gmin. .Wizyta przebiegała w serdecznej i życzliwej atmosferze.

FOTO: Andrzej Lek 

 
 
Tagi (kategorie): 

I Szaradziarskie Mistrzostwa Kobyłki o Puchar Burmistrza Miasta Kobyłka

 • 25 marca 2014
W sobotę 22 marca w Miejskim Ośrodku Kultury w Kobyłce odbyły się I Szaradziarskie Mistrzostwa Kobyłki o Puchar Burmistrza Miasta Kobyłka. Współorganizowane przez Grodziski Klub Szaradziarski – „Edyp”. W turnieju wzięło udział 15 zawodników z całego kraju. Nasze Miasto gościło m. in. reprezentantów Poznania, Krakowa, Warszawy i Białegostoku. Niestety zabrakło reprezentanta z Kobyłki.
Najlepszy okazał się Jacek Laskowski(Warszawa), kolejno drugie miejsce zajął Marcin Radoń(Kraków), a trzecie Przemysław Ketner(Józefów).
 
 
 
Tagi (kategorie): 

Strony