Umowa na dofinansowanie ulic Marmo i Ejtnera podpisana

  • 11 grudnia 2019

Dzisiaj (11 grudnia) w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, w obecności Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła, Burmistrz Kobyłki Edyta Zbieć podpisała dwie umowy o dofinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych. Podpisane dokumenty umożliwią przekazanie Kobyłce pieniędzy na budowę ulic Marmo i Ejtnera.

Przypomnijmy: Kobyłka uzyskała maksymalne dofinansowanie do tych inwestycji - 80%. Fundusz Dróg Samorządowych jest mechanizmem wieloletnim, zapewnianiającym finansowanie dużych inwestycji samorządowych i tym samym pozwoli na stworzenie w przyszłości spójnej sieci dróg lokalnych. Jest to odpowiedź na oczekiwania samorządów, które wskazywały na konieczność wsparcia państwa w rozwoju lokalnej infrastruktury drogowej. 

Dla Kobyłki, dysponującej niewielkim budżetem inwestycyjnym, pozyskiwanie środków zewnętrznych jest szansą na rozwój. Obecnie Miasto czeka na decyzję w sprawie dofinansowania realizacji ulicy Kordeckiego, która łączy się z ulicą Ejtnera, stanowiąc ciąg komunikacyjny.