Uroczystość w Kobyłce z okazji obchodów 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920

  • 16 sierpnia 2019
99 rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 roku już za nami. Kobyłkę podczas uroczystości reprezentowała Burmistrz Edyta Zbieć, wspierana przez Zarząd Miasta, radnych i dyrektorów jednostek podległych: Miejskiego Ośrodka Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
 
Tradycyjnie już Kobyłka była jednym z organizatorów  - obok Powiatu Wołomińskiego, Gminy Wołomin, Zielonki, Instytucji Kultury Ossów 1920, Stowarzyszenia Miłośników Kawalerii oraz Parafii Św. Trójcy w Kobyłce - uroczystych obchodów tego wydarzenia, które w opinii wielu historyków, zmieniło nie tylko losy Polski, ale również całej Europy.
 
Oprócz wielu współorganizowanych punktów obchodów (odsłonięcie tablicy poświęconej pomocy Ormian w 1920 roku, uroczysty Apel Poległych przy Krzyżu upamiętniającym bohaterską śmierć Ignacego Skorupki, modlitwa przy Krzyżu Pamięci, odsłonięcie popiersi ks. Romana Indrzejczyka oraz Arkadiusza Protasiuka, uroczysta Msza św. w Kaplicy na Cmentarzu Poległych, Apel Poległych i złożenie wieńców na Cmentarzu Bohaterów 1920 r. oraz widowisko plenerwoe "Rekonstrukcja Bity Warszawskiej 1920") Kobyłka miała również swoje wydarzenie w postaci obchodów rocznicy na cmentarzu parafialnym przy ul. Ks. Marmo.
 
Dla Kobyłki jest to ważne wydarzenie, bo właśnie w Kobyłce znajduje się zbiorowa mogiła żołnierzy 47 pułku Strzelców Kresowych, poległych w czasie Bitwy Warszawskiej. Zgromadzenie się tam 15 sierpnia mieszkańców, władz miasta, radnych i przedstawicieli instytucji publicznych jest corocznym oddaniem im hołdu. Modlitwę poprowadził ksiądz dziekan Jan Andrzejewski, proboszcz Parafii Św. Trójcy w Kobyłce. Odczytano również list Ministra Obrony Narodowej, Mariusza Błaszczaka i uroczyście złożono wieńce pod miejscem pochówku żołnierzy poległych w czasie Bitwy Warszawskiej, zwanym w Kobyłce potocznie "Grobem Poległych".
 
Oprócz Burmistrz Edyty Zbieć, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Agnieszki Kacprzak, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Sylwii Carzyńskiej i dyrektor Miejskiego Samodzielnego Publicznego ZOZ Urszuli Starużyk wieńce złożyli również radni, Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej, przedstawiciele placówek oświatowych, przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Miasta Kobyłka, Stowarzyszenia im. 2 Szwadronu 11 Pułku Ułanów Legionowych, Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej oraz Komitetu Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego. W organizacji wydarzenia Miasto Kobyłka wspierali harcerze ze Szczepu 4 DH i GZ w Kobyłce, obecni byli również harcerze z 11 Drużyny Harcerskiej Kasjopeja.
 
***
Bitwa Warszawska uważana jest za jedną z decydujących o losach Polski i Europy. Zwycięstwo, które odnieśli Polacy nie było łatwe. Wymagało olbrzymiej odwagi i niezwykłej mobilizacji narodu. Rokrocznie w sierpniu, w wielu miejscach naszego regionu, oddajemy cześć polskiej armii i polskim żołnierzom, którzy czynem i ofiarą odpowiedzieli na wezwanie Ojczyzny. Pokonując wrogą armię, uratowali to najpiękniejsze z polskich marzeń - marzenie o wolnej Rzeczypospolitej. To właśnie w regionie Kobyłki i Wołomina zwola zwycięstwa u polskich żołnierzy była tak wielka, że bolszewicy nie zdołali jej przełamać. To właśnie ci bohaterowie - żołnierze spoczywający na cmentarzu w Kobyłce - powstrzymali wroga.