Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

  • 26 lipca 2008

Tytuł procedury:
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 2016r., poz.2064 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz.1827).
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 z późn. zm.).

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka
pokój nr 4, PARTER
Tel. 22   760 70 07; 22 786-45-25.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego (składa się w miejscu sporządzenia aktu).
2. Dowód osobisty wnioskodawcy
3. Dokument będący podstawa wpisania błędnych danych :
- odpis zupełny aktu stanu cywilnego
- orzeczenie sądowe podające nowe ustalenia
4. Dowód uiszczenia opłaty.

Załączniki:
Wniosek o wydanie odpisu aktu
 

Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z KPA

Sposób załatwienia sprawy:
Czynność materialno-techniczna

Opłata:
39 zł – opłata za wydanie odpisu zupełnego aktu.
Wpłaty można dokonać: 1) w kasie Urzędu Miasta Kobyłka, 2) na rachunek bankowy Miasta Kobyłka nr   76 1160 2202 0000 0002 0389 9450.

Tryb odwoławczy:
brak

Osoba prowadząca sprawę:
Teresa Ziółkowska – Kierownik USC,
Agnieszka Tomczyk – Z-ca Kierownika USC.

Osoba odpowiedzialna:
Teresa Ziółkowska – Kierownik USC,
Agnieszka Tomczyk – Z-ca Kierownika USC.

Tagi (kategorie): 
Załącznik: 
ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon wzor_o_uzupelnienie_tresci_aktu_art.28-35.doc26.5 KB