Uzyskanie tytułu prawnego do lokalu po śmierci głównego najemcy

  • 18 maja 2012

Tytuł procedury:
Uzyskanie   tytułu   prawnego   do   lokalu   mieszkalnego   jeżeli   wnioskodawca   nie   wstąpił w stosunek najmu lokalu na podstawie art. 691 KC

Podstawa prawna:

  1. Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016r. poz. 1610);
  2. Uchwała Nr IV/43/2011 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kobyłka (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 83 pozycja 2658 z dnia 21 maja 2011r.);
  3. Art. 691 Kodeksu cywilnego (Dz.U.64.16.93 z późn. zm.)

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Infrastruktury, 
ul. Wołomińska 3, 
I piętro, pokój 4,
Tel. 22 786 45 46.

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o przydział lokalu mieszkalnego: 
  2. oświadczenie   o   wykazaniu   wszystkich   dochodów   osób   ubiegających   się   o   przydział mieszkania komunalnego, 
  3. oświadczenie   o   braku   tytułu   prawnego   do   innego   lokalu   mieszkalnego,   domu jednorodzinnego lub działki budowlanej w innej miejscowości poza Kobyłka.

Załączniki:
1.wniosek o przydział lokalu mieszkalnego: (druk do pobrania)

Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z KPA

Sposób załatwienia sprawy:
Odpowiedź pisemna

Opłata:
Nie dotyczy

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy

Osoba prowadząca sprawę:
Iwona Całka – Główny specjalista w Wydziale Infrastruktury, telefon 22 786 45 46

Osoba odpowiedzialna:
Elżbieta Szymanowska – Kierownik Wydziału infrastruktury, telefon 22 786 45 22

Tagi (kategorie): 
Załącznik: 
ZałącznikWielkość
PDF icon druk_wniosku_o_lokal.pdf85.16 KB