V nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Kobyłka

  • 31 stycznia 2019

Na podstawie art. 25 ust. 5 Uchwały Nr VI/49/03 z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kobyłka (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2003 r. Nr 105, poz. 2597 z późn. zm.) zwołuję V sesję Rady Miasta Kobyłka w dniu 11 lutego 2019 roku (poniedziałek) o godz. 18.00 w siedzibie Urzędu Miasta w Kobyłce przy ul. Wołomińskiej 1.

Proponowany porządek V sesji Rady Miasta Kobyłka:

  1. Otwarcie V sesji Rady Miasta.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizację i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
    w Kobyłce.
  3. Zamknięcie V sesji Rady Miasta Kobyłka.

 

Przewodniczący Rady Miasta Kobyłka           
Kamil Kowaleczko