VIII Międzynarodowy Festiwal Perła Baroku - Koncerty Mistrzów.

  • 21 kwietnia 2015

Wczoraj Burmistrz Miasta Kobyłka Robert Roguski i organizator Międzynarodowego Festiwalu Perła Baroku Anna Szarek-Lisiewicz oraz Skarbnik Miasta Kobyłka Grażyna Mościcka podpisali umowę na dofinansowanie festiwalu.

Podobnie jak w latach ubiegłych, Miasto Kobyłka przekaże środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem artystów, wynajmem instrumentów muzycznych, obsługę techniczną oraz częściowym pokryciem kosztów promocji wydarzenia. Wysokość dofinansowania wynosi 20 000 zł.

Tegoroczne koncerty "Perły Baroku" odbędą się 14, 16, 18 i 21 czerwca, na które już dziś gorąco zapraszamy!