Ważne linki i informacje

1. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich.

http://www.parp.gov.pl

2. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą lub zamierzasz otworzyć własną firmę - elektroniczny punkt kontaktowy jest dla Ciebie!! Na biznes.gov.pl znajdziesz szczegółowe informacje o interesującej Cię dziedzinie działalności gospodarczej, właściwe przepisy prawa, kontakty do organów realizujących procedurę oraz szczegółowe instrukcje dalszego postępowania.

https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/

3. Dedykowany serwis dla Mazowsza, na którym przedsiębiorcy z naszego terenu mogą znaleźć informacje o dostępnych środkach  z nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, zapoznać się ze sposobami uzyskiwania finansowania, a także złożyć projekt w konkursie na środki unijne.

http://www.funduszedlamazowsza.eu

4. Serwis dla przedsiębiorców już eksportujących swoje towary i chcących rozszerzyć swoje rynki zbytu, lub dla tych, którzy dopiero myślą o eksporcie.

https://www.trade.gov.pl/pl

5. W roku 2003 w Europie został zapoczątkowany proces tworzenia Europejskich Platform Technologicznych. Platformy Technologiczne są wielkim wspólnym przedsięwzięciem Komisji Europejskiej, przemysłu, instytucji naukowych i finansowych oraz grup decyzyjnych i społeczeństwa w celu opracowania strategii rozwoju ważnych dla Europy sektorów gospodarki i przyszłościowych technologii. Inicjatywy te mają skoncentrować wysiłki kluczowych partnerów europejskich do realizacji tych strategii w formie wielkich projektów naukowo-technologicznych. Oczekuje się, że Platformy Technologiczne odegrają główną rolę w mobilizacji myśli badawczej i środków finansowych na poziomie europejskim. Jednym z głównych zadań Platform ma być ustanowienie efektywnego partnerstwa publiczno-prywatnego dla wdrożenia przygotowanych strategii.

http://www.kpk.gov.pl/?page_id=11408

6. Portal Ministerstwa Gospodarki przy pomocy którego można znaleźć potrzebne dane przedsiębiorców a także samodzielnie założyć, zawiesić i zlikwidować działalność gospodarczą.

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

7. Informacje odnośnie finansowania założenia i rozwoju innowacyjnej firmy.

https://www.pfrventures.pl/pl/

8. Bank Gospodarstwa Krajowego. Szeroka oferta wsparcia dla przedsiębiorców.

https://www.bgk.pl

9. Strona Urzędu Skarbowego w Wołominie.

http://www.warszawa.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-wolominie

10. Kalendarz z ważnymi datami dla każdego przedsiębiorcy.

http://www.terminy.gofin.pl/