Więcej władzy w rękach mieszkańców

  • 26 września 2019

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Kobyłka (23 września) podjęto kilka decyzji istotnych dla mieszkańców – wśród nich znajduje się uchwalenie dodatku za wychowawstwo nauczycieli przedszkolnych oraz inicjatywy obywatelskiej. Są to ważne kwestie, jako że inwestycja w edukację jest działaniem procentującym w przyszłości – a angażowanie mieszkańców jest podstawą rozwoju każdej lokalnej społeczności. 

Uchwalony został dodatek za wychowawstwo dla nauczycieli przedszkolnych. Dodatek, który funkcjonuje już w przypadku nauczycieli w szkołach, zostanie w tej samej kwocie przyznany wychowawcom przedszkolnym. Zacznie być wypłacany w połowie listopada, z wyrównaniem od 1 września br.

Więcej informacji

INICJATYWA OBYWATELSKA

Rada Miasta Kobyłka przyjęła uchwałę, która daje mieszkańcom możliwość wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych – wejdzie ona w życie w ciągu 14 dni.

Inicjatywa obywatelska to jedno z podstawowych narzędzi demokracji bezpośredniej. Pozwala obywatelom samodzielnie tworzyć prawo, a także zgłaszać rządzącym swoje potrzeby i zwracać uwagę na aktualne problemy życia publicznego. To forma współpracy jednostki samorządu terytorialnego z jej mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

Mieszkańcy mogą wnieść pod głosowanie własne pomysły w formie konkretnych projektów uchwał, o ile poprze je swoim podpisem 300 obywateli. Wcześniej powinien zostać utworzony Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej, liczący co najmniej 3 osoby (mające czynne prawo wyborcze), który powiadomi o powstaniu Radę Miasta. Są to minimalne kryteria, proponowane przez znowelizowaną ustawę o samorządzie gminnym, których Burmistrz Miasta zdecydowała się nie podwyższać – właśnie po to, żeby dać mieszkańcom jak największą możliwość uczestniczenia w procesie decyzyjnym, związanym z Miastem.

Celem inicjatywy obywatelskiej jest bowiem włączenie mieszkańców w rozwiązywanie lokalnych problemów, wspólna realizacja przedsięwzięć oraz realizacja działań zgłaszanych przez mieszkańców w ich najbliższym otoczeniu.

- Realizując obowiązek ustawowy, wychodzimy naprzeciw potrzebom mieszkańców. Inicjatywa obywatelska to nowe narzędzie współpracy. Jestem przekonana, że projekty realizowane w ramach lokalnych inicjatyw będą stwarzały możliwość poznania umiejętności nawet pojedynczych osób, wzajemnej wymiany doświadczeń i współpracy na wielu płaszczyznach. To będą ważne projekty, na pewno wywołają wiele dyskusji na temat różnych aspektów codziennego życia i pokażą nam lokalnych liderów – mówi Edyta Zbieć.

Treść uchwały

Załącznik: 
ZałącznikWielkość
PDF icon uchwala_nr_xiv_115_2019_rady_miasta_kobylka.pdf360.83 KB