Witamy w Kobyłce

  • 4 sierpnia 2008

Kobyłka to mazowieckie miasto położone w stołecznym obszarze metropolitarnym, oddalone o 17 km od Warszawy w kierunku północno-wschodnim.

Mieszkańcy

Miasto jest bardzo atrakcyjnym miejscem do osiedlania się. Łączy 2 niezwykle cenne zalety: leży nieopodal Warszawy, a równocześnie gwarantuje zacisze. Doceniło to już wiele rodzin oraz firm. W ostatnich latach rozpoczął się tu znaczny rozwój budownictwa mieszkaniowego. Jak grzyby po deszczu rosną domy jednorodzinne i wielorodzinne. Wraz z nimi przybywają nowi mieszkańcy. Mamy ich już 19 954 osoby zameldowane na pobyt stały i 330 osób zamieskzałych na pobyt czasowy.

Największy zabytek

Kobyłka jest też jednym z tych wyjątkowych miast na Mazowszu, które mogą się poszczycić wspaniałym zabytkiem klasy zero – kościołem okrzykniętym PERŁĄ BAROKU NA MAZOWSZU. Zabytkowy kościół pw. Świętej Trójcy to skarb miasta.

Przyroda

Tereny leśne stanowią tu 22% powierzchni. Składają się na nie okoliczne lasy oraz obszar rezerwatu przyrody Grabicz. W części zurbanizowanej Kobyłki również nie brakuje zieleni.

Dawniej ziemie obecnego miasta porastał bór sosnowo-dębowy z kępami brzóz. W miejscach podmokłych występowały bory jesionowo-olszowe. Obecnie w Kobyłce znajduje się 411 ha lasów, w tym ok.23 ha lasów komunalnych, 182 ha lasów państwowych, 206 ha lasów prywatnych. Teren lasów obsługiwany jest przez Nadleśnictwo Drewnica. Największym kompleksem leśnym jest rezerwat GRABICZ, znajdujący się w południowo-wschodniej części miasta.

GRABICZ to rezerwat faunistyczny. Celem jego utworzenia była ochrona jeziora pochodzenia torfowiskowego i terenów go otaczających, będących ostoją wielu gatunków ptaków. Zamieszkuje tu dzikie ptactwo, szczególnie wodne. Podczas jesiennych przelotów zatrzymują się tu stada kaczek, gęsi, perkozów i łabędzi. Od wiosny do jesieni żerują tu również czaple. Możemy spotkać przedstawicieli kilkudziesięciu gatunków.

Tradycja

Miasto ma bogatą historię. Tu miały miejsce ostatnie bitwy Insurekcji Kościuszkowskiej i na tej ziemi, w pobliskim Ossowie, miał miejsce Cud nad Wisłą.

Pierwsze wzmianki o osadzie pochodzą z początku XV wieku. Niegdyś nosiła ona nazwę Targowa Wola od odbywających się tu targów koni. Swój rozkwit wieś przeżywała w XVIII wieku, kiedy to działały tu prężnie manufaktury, przede wszystkim słynna wytwórnia pasów kontuszowych, a także drukarnia jezuitów. W końcu XVIII wieku Kobyłka była również modną wycieczkową miejscowością dla młodzieży warszawskiej, która bawiła
w karczmie usytuowanej pośrodku rynku.

Nazwa miasta wywodzi się od odbywających się tu targów koni. To sprzedawano konie pozostałe po zakończeniu  targu na Pradze. Z pierwszych, piętnastowiecznych źródeł pisanych dowidujemy się, że wieś nazywała się wówczas Targowa Wola. Późniejsza nazwa wzięła się prawdopodobnie
z potocznego nazewnictwa związanego z handlem końmi. Nazwy Kobyłka, Kobiałka, czy Kobełka pojawiają się w źródłach z początku XVIII wieku.

Tagi (kategorie):