Wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

  • 26 lipca 2008

Tytuł procedury:
Wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014  roku Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 2016r,  poz. 2064 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz.1827)
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 z późn. zm.).

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka
pokój nr 4, PARTER
Tel. 22   760 70 07; 22 786- 45-25.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wpisanie do polskiej księgi aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą (złożony w urzędzie stanu cywilnego miejsca właściwego dla zamieszkania wnioskodawcy)
2. Dowód osobisty wnioskodawcy
3. Oryginalny odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na   język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Załączniki:
Wniosek o wpisanie do polskiej księgi aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą (wniosek do pobrania)

Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z KPA

Sposób załatwienia sprawy:
Czynność materialno-techniczna

Opłata:
- 50 zł. - transkrypcja aktu (odpis zupełny)
- 39 zł.- odtworzenie aktu (odpis zupełny).

Wpłaty można dokonać:
1. w kasie Urzędu Miasta Kobyłka,
2. na rachunek bankowy Miasta Kobyłka nr   76 1160 2202 0000 0002 0389 9450.

Tryb odwoławczy:
brak

Osoba prowadząca sprawę:
Teresa Ziółkowska – Kierownik USC,
Agnieszka Tomczyk – Z-ca Kierownika USC.
 

Osoba odpowiedzialna:
Teresa Ziółkowska – Kierownik USC,
Agnieszka Tomczyk – Z-ca Kierownika USC.
 

Tagi (kategorie): 
Załącznik: 
ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon wzor_o_odtworzenie_tresci_aktu_art.28-35.doc26.5 KB