Wsparcie Funduszu Stypendialnego Talenty

  • 21 maja 2020

Wybitnie uzdolnieni  uczniowie i studenci, znajdujący się w trudnej sytuacji rodzinnej lub materialnej mogą skorzystać ze wsparcia Funduszu Stypendialnego Talenty. Wysokość wsparcia to 400-1500 zł miesięcznie.

Pomoc materialna może być udzielana na stypendia naukowe, stypendia socjalne (z przeznaczeniem na opłatę akademika, mieszkania, posiłków i innych kosztów związanych z procesem kształcenia) oraz zakup materiałów (np. zakup instrumentów, zakup pomocy i przyborów plastycznych, książek i czasopism).

Co roku stypendia otrzymuje ok. 50 osób z całej Polski, najczęściej z małych miast i wsi. Przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu pomocy z Funduszu Kapituła bierze pod uwagę następujące kryteria:
a) wyniki w nauce,
b) inne szczególne osiągnięcia,
c) sytuację materialną i życiową kandydata,
d) aktywność społeczną kandydata i złożoną we wniosku propozycję pracy społecznej,
e) podane przez kandydata uzasadnienie ubiegania się o stypendium Funduszu.

Termin składania wniosków: 1 lipca - 7 sierpnia 2020. 

Więcej informacji: http://fundusz-talenty.pl/