Współprzewodniczący Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kobyłce wybrani

  • 25 czerwca 2019

Wczoraj (24 czerwca) na pierwszym posiedzeniu niedawno powołanej Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kobyłce spotkali się członkowie reprezentujący Burmistrza, Radę Miasta i organizacje pozarządowe aktywnie działające w mieście. Wzięła w nim udział także Burmistrz Miasta Edyta Zbieć.

W trakcie spotkania wybrani zostali współprzewodniczący:
- z ramienia Burmistrza: Emilia Buczyńska
- spośród przedstawicieli Rady Miasta: Konrad Kostrzewa
- spośród przedstawicieli NGO: Żaneta Rechnio.

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Kobyłce została utworzona Zarządzeniem z dnia 28 maja 2019 r. nr 133/2019 Burmistrza Miasta Kobyłka. Przez kolejne 3 lata na rzecz miasta będą pracować zarówno przedstawiciele Burmistrza, Rady Miasta, jak i trzeciego sektora.

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności o pożytku publicznego i o wolontariacie do najważniejszych kompetencji Rady Działalności Pożytku Publicznego należy w szczególności:
 
- opiniowanie projektów strategii rozwoju,
- opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych,
- wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych,
- udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi,
- wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe.

Współprzewodniczącym serdecznie gratulujemy, a wszystkim dziękujemy za zaangażowanie!

Więcej informacji na temat Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego