Wydanie dowodu osobistego i unieważnienie

  • 24 lipca 2008

Tytuł procedury:
Wydanie dowodu osobistego i unieważnienie.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 391 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29.01.2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste
ul. Wołomińska 1
Parter: pok. nr 2, stanowiska: 3 i 4.
tel. 22 760 70 05 lub 22 786 45 25.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego,
2. Aktualna fotografia o wymiarach 35 x 45mm (pozycja frontalna).

Załączniki:
Wniosek  (wzór do pobrania)

Termin załatwienia sprawy:
30 dni od daty złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie dowodu osobistego.
Decyzja w przypadku odmowy wydania dowodu.

Opłata:
Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy:
Wojewoda Mazowiecki, 00-950 Warszawa Pl. Bankowy 3/5 – odwołanie za pośrednictwem Burmistrza Miasta  w ciągu 14 dni od dnia doręczenia  decyzji.
 

Osoby prowadzące sprawę:
Agnieszka Tomczyk – Z-ca Kierownika USC,
Anna Wiśniewska – gł. specjalista,
Klaudia Kamieńska – inspektor.

 

Osoba odpowiedzialna:
Teresa Ziółkowska – Kierownik USC,
Agnieszka Tomczyk – Z-ca Kierownika USC.

Załącznik: 
ZałącznikWielkość
PDF icon wniosek_o_wydanie_dowodu_2019.pdf76.82 KB