Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kobyłka, przeznaczonych do dzierżawy - skrzyżowanie ulic Dojazdowej i Krótkiej, dz. ew. nr 254/8 obr. 27