Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kobyłka, przeznaczonych do dzierżawy- ul. Bohaterów Ossowa dz. ew. nr 81 obr. 40.