Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kobyłka, przeznaczonych do dzierżawy - ul. Juliusza Słowackiego dz. ew. nr 169, ul. Narutowicza dz. ew. nr 122/3 i 121