Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kobyłka, przeznaczonych do dzierżawy- ul. Norweska dz. ew. nr 335/2 obr. 32, ul. Graniczna dz. ew. nr 156 obr. 33, ul. Osiedlowa dz.ew. nr 86/139 obr. 36, ul. Przyjacielska dz. ew. 128 obr. 02.