Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kobyłka, przeznaczonych do użyczenia - ul. Macieja Rataja, dz. ew. nr 7