Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kobyłka, przeznaczonych do zbycia - ul. Przyjacielska, ul. Graniczna