Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kobyłka, przeznaczonych do zbycia - ul. Przyjacielska, dz. ew. nr 17/4 obr. 02