Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kobyłka, przeznaczonych do zbycia - ul. Rumuńska 4 lokal 8, dz. ew. nr 336 obręb 0032,32