Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Kobyłka, przeznaczonych do zbycia - ul. Zaciszna, dz. ew. nr 158/1 obr. 27.