Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy - Miasta Kobyłka, przeznaczonych do zbycia - ul. Przyjacielska, dz. ew. 127 obr. 02.