X Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Kobyłka

  • 30 maja 2019
Na podstawie art. 25 ust. 5 Uchwały Nr VI/49/03 z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kobyłka (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2003 r. Nr 105, poz. 2597 z późn. zm.) zwołuję X sesję Rady Miasta Kobyłka w dniu 3 czerwca 2019 roku (poniedziałek) o godz. 18.00 w siedzibie Urzędu Miasta w Kobyłce przy ul. Wołomińskiej 1.
 
Proponowany porządek X sesji Rady Miasta Kobyłka:
1. Otwarcie X sesji Rady Miasta.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2019-2031.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2019 rok.
4. Zamknięcie X sesji Rady Miasta Kobyłka.
 
Przewodnicząca Rady Miasta Kobyłka
Edyta Walczuk