XIV Powiatowy Konkurs Poezji i Prozy Karola Wojtyły - zgłoszenia do 10 maja

  • 9 maja 2019

Serdecznie zapraszamy do udziału w XIV Powiatowym Konkursie Poezji i Prozy Karola Wojtyły, którego finał odbędzie się 17 maja 2019 roku o godz. 14.00 w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 3  im. Karola Wojtyły w Kobyłce. Na zwycięzców czekają cenne nagrody! Patronat nad konkursem objęła Burmistrz Miasta Edyta Zbieć.

Przebieg konkursu:

  1. Konkurs jest imprezą otwartą.
  2. Udział mogą wziąć uczniowie gimnazjów oraz klas VII i VIII szkół podstawowych z Powiatu Wołomińskiego.
  3. Konkurs odbywa się w dwóch etapach: szkolnym i powiatowym.
  4. Eliminacje szkolne organizowane są przez placówki zgłaszające udział recytatorów w konkursie.
  5. Laureaci  szkolnego etapu (maks. 3 osoby) przechodzą do eliminacji powiatowych.
  6. Karty zgłoszenia na eliminacje powiatowe prosimy przesłać organizatorowi listownie, faxem (22) 786-15-72,  na adres e-mail: szkola@zsp3.kobylka.pl  lub przekazać osobiście w terminie do dnia 10 maja 2019 r.
  7. Recytacja jednego wybranego utworu nie powinna przekraczać 5 min.

Adres szkoły:

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 3  im. Karola Wojtyły, ul. Załuskiego 57,  05-230 Kobyłka. Tel. (22) 786-15-71, www.zsp3.edu.pl

Patronat nad konkursem objęli:

Biskup Diecezjalny Diecezji Warszawsko-Praskiej - Romuald Kamiński (patronat honorowy)

Starosta Wołomiński – Adam Lubiak

Burmistrz Miasta Kobyłka – Edyta Zbieć

Proboszcz Parafii Św. Trójcy w Kobyłce - Ks. Dziekan  Prałat Jan Andrzejewski

Patronat medialny:  Wieści Podwarszawskie, Życie Powiatu na Mazowszu, Radio FAMA

Organizator konkursu : Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 3 im. Karola Wojtyły w Kobyłce

Współorganizator: Powiat Wołomiński, Stowarzyszenie „Trójka”

Karty zgłoszenia i oświadczenia są dostępne do pobrania na stronie szkoły.