XVII Sesja Rady Miasta

  • 3 grudnia 2019

XVII Sesja Rady Miasta odbędzie się 5 grudnia 2019 roku (czwartek) o godz. 17.30 w siedzibie Urzędu Miasta w Kobyłce przy ul. Wołomińskiej 1. Przedstawiamy jej proponowany porządek.

Na podstawie art. 25 ust. 5 Uchwały Nr VI/49/03 z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kobyłka (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2003 r. Nr 105, poz. 2597 z późn. zm.) zwołuję XVII. sesję Rady Miasta Kobyłka w dniu 5 grudnia 2019 roku (czwartek) o godz.17.30 w siedzibie Urzędu Miasta w Kobyłce przy ul. Wołomińskiej 1.

Proponowany porządek XVII sesji Rady Miasta Kobyłka:

  1. Otwarcie XVII sesji Rady Miasta.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2019-2031.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na zadnie o charakterze ponadgminnym w zakresie wprowadzenia zintegrowanego transportu zbiorowego dla mieszkańców Gminy Kobyłka, Gminy Zielonka i Gminy Wołomin.
  4. Zamknięcie XVII sesji Rady Miasta Kobyłka.

Przewodnicząca

Rady Miasta Kobyłka          

Edyta Walczuk