Zakończenie półkolonii w SP1 w Kobyłce

  • 12 sierpnia 2019

W Szkole Podstawowej nr 1 w Kobyłce świętowano w piątek (9 sierpnia)  zakończenie turnusu półkolonii dla dzieci, zorganizowanych przez MA Academy i Stowarzyszenie „Nie daj się nudzie”. Burmitrz Miasta, Edyta Zbieć również uczestniczyła w tym wydarzeniu - wysłuchała opowieści i wrażeń uczestników oraz wręczyła pamiątkowe dyplomy.

Półkolonie, odbywające się od 5-9 sierpnia - były dofinansowane przez Urząd Miasta Kobyłka w ramach realizacji zadania publicznego ("Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży podczas letnich wakacji"). Podczas pięciodniowych półkolonii zapewniono atrakcyjny program zajęć ogólnorozwojowych, aktywne spędzanie czasu wolnego na powietrzu i wycieczki.