Zaproszenie dla członków klubów sportowych działających na terenie Miasta Kobyłka

  • 23 stycznia 2019

Burmistrz Miasta Kobyłka informuje, że z dniem 16.02.2019 r wygasają mandaty członków Miejskiej Rady Sportu.

W związku z powyższym prosimy kluby sportowe działające na terenie Miasta o zgłaszanie kandydatów do Miejskiej Rady Sportu.

Ustalenie składu i zasady powoływania członków Miejskiej Rady Sportu w Kobyłce oraz  regulamin jej działania określa Zarządzenie Nr 21/2019 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 23 stycznia 2019 r. Jednocześnie Burmistrz Miasta Kobyłka informuje, że za udział w posiedzeniach nie przysługuje wynagrodzenie ani rekompensata za utracone zarobki.

Zgodnie z ww. Zarządzeniem w skład Rady wchodzi 3 członków powołanych spośród kandydatów zgłoszonych przez statutowe organy klubów sportowych lub stowarzyszeń zarejestrowanych i działających na terenie Miasta Kobyłka, jednakże nie więcej niż po jednym przedstawicielu danego klubu lub stowarzyszenia. W przypadku zgłoszenia przez kluby lub stowarzyszenia więcej niż 3 kandydatów, o powołaniu w skład rady decyduje liczba beneficjentów objętych działalnością sportową klubu lub stowarzyszenia.

Zgłoszenia należy złożyć w terminie do dnia 05.02.2019 r. w kancelarii Urzędu Miasta Kobyłka (Kobyłka, ul. Wołomińska 1, pok. nr 5) na formularzu stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 21/2019.

Formularz zgłoszenia

Zarządzenie Nr 21/2019 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie powołania, ustalenia składu i zasad powoływania członków Miejskiej Rady Sportu w Kobyłce oraz ustalenia regulaminu jej działania.

Załącznik: