Zastępca Burmistrza

  • 4 sierpnia 2008

Kontakt:
Urząd Miasta Kobyłka

ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka
Tel.: 22 760 70 45, fax: 22 760 70 55
e-mail: zastepcaburmistrza@kobylka.pl
pokój: nr 14, I piętro                                                                                 

Przedmiot działania i kompetencje zastępcy burmistrza:

Zastępca posiada odpowiedzialności i uprawnienia, które obejmują:

1) Zastępowanie Burmistrza podczas jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków;

2) Wykonywanie celów i zadań powierzonych przez Burmistrza;

3) Kierowanie lub nadzorowanie pracy podległych mu Komórek organizacyjnych zgodnie ze schematem organizacyjnym;

4) Uczestniczenie w sesjach Rady, na zasadach określonych w statucie gminy.

Kategorie: