Zaświadczenia wydawane przez organ podatkowy o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zalegania

  • 12 sierpnia 2008

1. Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka
Wydział Podatków i Opłat
pokój nr 32, II piętro
tel. 22 760-70-87
 
2. Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie zaświadczenia.
 
3. Wzory wniosków lub formularzy
brak
 
4. Opłaty
Wydanie zaświadczenia:
- o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości – 21 zł; /od każdego egzemplarza/
- potwierdzającego figurowanie w ewidencji podatników - 17 zł
- o wielkości użytków rolnych - zwolnione z opłaty skarbowej.

Opłatę można uiścić:
- na rachunek bankowy Gminy Kobyłka
Bank Millennium S.A.  76 1160 2202 0000 0002 0389 9450
lub
- w KASIE Urzędu Miasta w godzinach otwarcia:  pon. 9:00 - 18:00, wt.-czw. 8:00 – 15:00, pią. 8:00 - 13:00 .

5. Sprawę załatwia i udziela wyjaśnień
Anna Bogucka - Kierownik
Tel. 22 760 70 84
Magdalena Kurek - Zastępca Kierownika
tel. 22 760 70 84
Emilia Przewoźnik - Inspektor
Tel. 22 760 70 87

6. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy
Anna Bogucka - Kierownik
Magdalena Kurek - Zastępca Kierownika
 
7. Termin załatwienia sprawy
w ciągu 7 dni
 
8. Tryb odwoławczy
brak
 
9. Podstawa prawna
-Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 2355)
- art. 67 a , art.67 b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900);
-Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1044 z późn.zm.)

10. Informacje dodatkowe
Organ podatkowy wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.
 

Tagi (kategorie):